Ympäristö 

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ympäristöajattelu on mukana päivittäisessä toiminnassa. Seurakuntayhtymälle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi kesäkuussa 2013. Käytössä on ympäristöohjelma, jonka kautta käytännön tehtäviä seurakunnissa työstetään. Lisäksi käytännön työn tukena on yhdessä toteutettu ympäristökasvatussuunnitelma.

Seurakuntayhtymän seurakunnista Lapinlahden seurakunnalle on vuonna 2008 myönnetty ympäristödiplomi ensimmäisenä Kuopion hiippakunnassa. Pielaveden seurakunnalle diplomi myönnettiin vuonna 2009. Ylä-Savon seurakuntayhtymän diplomi on voimassa 2013–2017, jonka jälkeen sitä haetaan uudelleen. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

Ympäristövastaava ja seurakuntien ympäristövastaavat muodostavat yhdessä ympäristötyöryhmän. Työryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä.

Reilun kaupan seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle on myönnetty myös Reilun kaupan arvonimi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat säännöllisesti sitoutuneet käyttämään Reilun kaupan tuotteita, kuten esimerkiksi kahvia, teetä, sokeria ja hunajaa, omissa tilaisuuksissaan. Reilun kaupan suosiminen merkitsee tekoja yhteisvastuun puolesta, mutta arvonimellä halutaan viestiä myös kirkollisverorahojen vastuullisesta käytöstä sekä pitkäjänteisestä hankintasuunnittelusta. Lisäksi seurakuntayhtymä ja seurakunnat haluavat toimia positiivisena esimerkkinä lähialueen muille toimijoille ja asukkaille.

Reilun kaupan arvonimi myönnettiin Ylä-Savon seurakuntayhtymälle 15.4.2013. Seurakuntalaiselle tämä kertoo mm. siitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat haluavat auttaa myös kehitysmaissa asuvia lähimmäisiä. Tämä on yksi tapa antaa kehitysmaiden pienviljelijöille parempi toimeentulo sekä mahdollisuus päättää omasta elämästään.

Ympäristöopas opastaa käytäntöön

Yhteiseen ympäristöoppaaseen on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat, ja se sisältää tietoa miten ympäristöohjelmamme toteutuu käytännössä. Opas on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden hahmottamiseksi ja yleisen ympäristötiedon lähteeksi kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. 

 
 

Yhteystiedot ympäristöasioissa

  • Kierrätysvastaava, Minna Niskanen, 040 7335 277, minna.niskanen@evl.fi
  • Vaarallisten aineiden vastaava henkilö, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Energiavastuuhenkilö Ilmo Juutinen, 040 1825 025, ilmo.juutinen@evl.fi


Ympäristövastaavat seurakunnissamme

  • Iisalmen seurakunta, Minna Niskanen, 040 7335 277, minna.niskanen@evl.fi
  • Lapinlahden seurakunta, Tuija Rutonen, 040 040 124 6758, tuija.rutonen@evl.fi
  • Pielaveden seurakunta, Jaana Kiukkonen, 040 7432 035, jaana.kiukkonen@evl.fi
  • Varpaisjärven seurakunta, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Sonkajärven seurakunta, Seija Heiskanen, 040 1377 572, seija.heiskanen@evl.fi

 

 

"Ympäristön turmeleminen
ja luonnon tasapainon
järkyttäminen on varastamista tulevilta
sukupolvilta." Ihmisen tulee
toteuttaa tehtäväänsä maailmassa
osana muuta luomakuntaa, muiden
luotujen rinnalla ja joukossa.
(1 Moos. 1: 1–2: 4a ja 1 Moos. 2:
4b–25)