Hautauspalveluiden hinnasto

Voit ladata hinnaston pdf -tiedostona tästä.

Hautapaikkamaksut

Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä 90 €/ paikka
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen 557 €/ paikka
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut  39 €/ paikka
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen 168 €/ paikka 
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta  0 €
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. 2 €/vuosi

 

Muistolehto:

uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 22 €
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 103 €
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 12 €
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 60 €
  • Hauta- ja uurnapaikka luovutetaan 50 vuodeksi. 
  • Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu.
  • Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä. 

Hautausmaksut

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Arkkuhautaus, yhtymän alueella asunut (avaus, peitto, kunnostus)  310 €
Arkkuhautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  (avaus, peitto, kunnostus) 494 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän alueella asunut  (avaus, peitto, kunnostus)  113 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  (avaus, peitto, kunnostus)  185 €
Veteraani- tai Lotta Svärdin rintamatunnuksen omaava  asuinpaikasta riippumatta 0 €
Yhtymän alueella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle    66 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle   102 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, haudallesaatto (ei koske uurnahaut.)  (Pelkkä haudallesaatto) 83 €
Hautakiven oikaisu    66 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Iisalmi ja Lapinlahti   198 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Pielavesi ja Varpaisjärvi   227 €
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta    330 €
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta   330 €
Haudankaivuvälineistön mm. roudansulattajat ym. vain haudankaivuun  66 €

 

Haudanhoitomaksut

Vuosihoito (uusitaan vuosittain)  
1. hautapaikka 91 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  38 €

 

5 vuoden määräaika, kukkahoito

 
1. hautapaikka 494 €
seuraavat viereiset paikat, kpl 185 €