Hautauspalveluiden hinnasto

Hautapaikkamaksut

Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä 87 €/ paikka
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen 557 €/ paikka
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut  38 €/ paikka
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen 168 €/ paikka 
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta  0 €
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. 2 €/vuosi

 

 

 

 

 

Muistolehto:

uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 22 €
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 103 €
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 12 €
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 60 €

 

 

 


Hauta- ja uurnapaikka luovutetaan 50 vuodeksi.
Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu.
Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä. 

Hautausmaksut

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Arkkuhautaus, yhtymän alueella asunut avaus, peitto, kunnostus 301 €
Arkkuhautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  avaus, peitto, kunnostus 480 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän alueella asunut  avaus, peitto, kunnostus  110 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  avaus, peitto, kunnostus  180€ 
Veteraani- tai Lotta Svärdin rintamatunnuksen omaava  asuinpaikasta riippumatta 0 €
Yhtymän alueella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle    64 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle   99 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, haudallesaatto (ei koske uurnahaut.)  pelkkä haudallesaatto 81 €
Hautakiven oikaisu    64 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Iisalmi ja Lapinlahti   192 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Pielavesi ja Varpaisjärvi   220 €
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta    320 €
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta   320 €
Haudankaivuvälineistön mm. roudansulattajat ym. vain haudankaivuun  64 €

 

 


 

 

 

 


Haudanhoitomaksut

Vuosihoito (uusitaan vuosittain)  
1. hautapaikka 88 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  37 €

 

 

 

5 vuoden määräaika, kukkahoito

 
1. hautapaikka 480 €
seuraavat viereiset paikat, kpl 180 €

 

 

 

Lataa hautaustoimen hinnasto tästä