Hautauspalveluiden hinnasto

Hautapaikkamaksut

Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä 84 €/ paikka
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen 541 €/ paikka
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut  37 €/ paikka
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen 163 €/ paikka 
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta  0 €
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. 2 €/vuosi

 

 

 

 

 

Muistolehto:

uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 21 €
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 100 €
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 12 €
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 58 €

 

 

 


Hauta- ja uurnapaikka luovutetaan 50 vuodeksi.
Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu.
Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä. 

Hautausmaksut

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Arkkuhautaus, yhtymän alueella asunut avaus, peitto, kunnostus 292 €
Arkkuhautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  avaus, peitto, kunnostus 466 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän alueella asunut  avaus, peitto, kunnostus  107 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  avaus, peitto, kunnostus  175 € 
Veteraani- tai Lotta Svärdin rintamatunnuksen omaava  asuinpaikasta riippumatta 0 €
Yhtymän alueella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle    62 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle   96 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, haudallesaatto (ei koske uurnahaut.)  pelkkä haudallesaatto 79 €
Hautakiven oikaisu    62 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl   186 €
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta    306 €
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta   306 €
Haudankaivuvälineistön mm. roudansulattajat ym. vain haudankaivuun  62 €

 

 


 

 

 

 


Haudanhoitomaksut

Vuosihoito (uusitaan vuosittain)  
1. hautapaikka 85 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  36 €

 

 

 

5 vuoden määräaika, kukkahoito

 
1. hautapaikka 466 €
seuraavat viereiset paikat, kpl 175 €

 

 

 

5 vuoden määräaika, perennahoito  
1. hautapaikka 350 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  118 €

 
Lataa hautaustoimen hinnasto tästä