Tietosuojaseloste videovalvonnasta 

Rekisterin nimi 

Videovalvontarekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä 
Riistakatu 11b 
74100 IISALMI 
044 7335 202
ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi 

Yhteyshenkilö 

Rekisterivastaava 
Jarno Rönkkö, kiinteistöpäällikkö
040 733 5240 
jarno.ronkko@evl.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava.iita@evl.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen, työhön liittyvien ilmeisten vaarojen ja uhkien ehkäisy ja selvittäminen, omaisuuteen kohdistuvien rikosten estäminen ja selvittäminen (työelämän tietosuojalaki 759/2004 16 §) 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f). 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden kuvatallenteista. Henkilön kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta. 

Tietolähteet 

Valvontakamerajärjestelmät 

Tietojen luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja luovutetaan poliisille tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Videotallenteet säilytetään 14 vuorokautta. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä