Tarjouspyynnöt

Iisalmen Vanhan hautausmaan ja Kangaslammen hautausmaan arkkuhautojen kaivuu

Ylä-Savon ev.lut seurakuntayhtymä pyytää tarjoustanne arkkuhautojen koneellisesta kaivamisesta ja peittämisestä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

Hankinnan kohteen kuvaus

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautaustoimi pyytää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaista tarjousta arkkuhautojen kaivuusta ajalle 1.10.2021 – 31.12.2023 ja samoin ehdoin kahdelle mahdolliselle lisävuodelle 2024 – 2025 seuraaville hautausmaille:

  • Iisalmen Vanha hautausmaa Kirkkotie 10, 74120 Iisalmi
  • Iisalmen Kangaslammin hautausmaa Kangaslammintie 38, 74130 Iisalmi

Edellä mainituilla hautausmailla on vuosittain yhteensä noin 190 arkkuhautausta. Hauta kaivetaan 150 tai 210 cm:n syvyiseksi. Tarkempi selvitys urakoitsijalle kuuluvista tehtävistä selviää oheisista liitteistä.

Liitteet

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 20.8.2021 klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi tai osoitteella Ylä-Savon seurakuntayh-tymä/yhteinen kirkkoneuvosto, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi.

Lisätiedot tarjouspyyntöön liittyen

palvelupäällikkö
(017) 833 51
Postiosoite: Ilvolankatu 14b. Käyntiosoite: Riistakatu 11b, 74100 Iisalmi
 

Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri, Hautauspalvelut