Hallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka 41 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (10 jäsentä + pj ja varapj) ja asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistelee seurakuntayhtymän hallintojohtaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Seurakuntaneuvosto

Paikallisseurakunnassa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka paikkamäärä riippuu seurakunnan koosta. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Sekä yhteinen kirkkovaltuusto että seurakuntaneuvostot valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Uudet luottamushenkilöt valittiin marraskuussa 2022.  

Johtoryhmä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat jäsenseurakuntien kirkkoherrat, palvelualueiden päälliköt, henkilöstön edustaja sekä hallintojohtaja, joka toimii johtoryhmän sihteerinä sekä asioiden valmistelijana. Johtoryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinto-organisaatio

Lisätietoja

Lisätietoja Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinnosta voit tiedustella hallintojohtaja Katariina Bergbackalta, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi