Pähee-hanke 

Päheen ideaporukka istuu Kellarilla

Pähee -hanke 

Pähee-hanke on pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää uudenlainen osallistava, nuorten omaa päätöksentekokykyä vahvistava päihde- ja asennekasvatusväline, hyödyntäen pelillisyyttä, virtuaalitekniikka sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Päheen avulla pyritään vähentämään nuorten päihteiden käyttöä ja tätä kautta ennaltaehkäisemään niiden liikakäytöstä johtuvaa syrjäytymistä. 

Kohderyhmänä ovat 9-luokkalaiset, lukion ja ammattikoulun aloittaneet. Hanke tukee ja vahvistaa perusopetuksen ja 2-asteen opetussuunnitelmien mukaista päihdekasvatusta.

Pelin käsikirjoituksen toimittaa Mysteeri Experience Oy/Emmi Kärnä. Käsikirjoituksen ohjelmoinnin virtuaalilaseille hoitaa 3D Talo Sampsa Kuhan johdolla.

Pähee-hanke tapahtuu ajalla 1.10.2019-31.8.2021. Pähee-hanke sai jatkojan 1.9.2021-31.8.2022. Jatkoajalla pelistä kehitetään monihuone pelattava, eli sama aikaisesti voi olla vaikka 4 ryhmää (3-hengen) yhtäaikaa pelaamassa. 
Jokaisella 3 pelaajalla on omat virtuaaliset lasit ja oma fyysinen pelitila, niin etteivät he voi törmätä toisiinsa. Virtuaalisessa pelitilassa he kuitenkin pelaavat samaa peliä. He näkevät ja kuulevat toisensa ja toivottavasti tekevät myös yhteistyötä. Pähee-ohjaaja on näkymättömänä mukana pelihuoneessa auttamassa pelaajia. Virtuaalista peli voi myös ohjata etänä verkon välityksellä 

Ennakko-osaamista ei tarvita. Tutoriaalihuoneessa opetellaan käyttämään vr-laseja ja ohjaimia. 1. kerralla jutellaan päihteistä ja tutustutaan laseihin. 2. kerralla on varsinainen virtuaalinen pakohuone ja purkukeskustelu ryhmän kanssa. Pelin tutustumis- ja testausmahdollisuutta voi tiedustella projektipäällikkö Kari Surma-aholta.

Hankeen vastuuhenkilöinä toimivat: Hankevastaava johtavanuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi ja projektipäällikkö Kari Surma-aho.

Ohjausryhmä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 10.9.2019 hankkeelle ohjausryhmän. Nykyiseen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • Tuija Tuomela, rahoitusasiantuntija, ely-keskus
  • Elina Siirola, yhteisen kirkkovaltuuston pj., Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Aila Siilin-Huttunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Veera Tiainen, opiskelija, AMK Savonia
  • Pekka Partanen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Iisalmen kaupunki
  • Minna Paaskoski, opiskelijahuollon ohjaaja, Ylä-Savon ammattiopisto
  • Elisa Repo, kuraattori, sosiaalityö
  • Katariina Bergbacka, hallintojohtaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Jouni Vuorijärvi, johtava nuorisotyönohjaaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hankkeen vastuuhenkilö

28.8.2019 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 8 §:n nojalla tukea seuraavasti: vuoden 2019 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta yhteensä 138 181 €.

1.6.2021 päätöksellä kohdennetaan vuoden 2021 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 49 200 € Pähee-hankkeelle.

Lisätietoa

Pähee-hankkeen projektipäällikkö
Kari Surma-aho 
Iisalmen seurakunta Ylä-Savon seurakuntayhtymä 
kari.surma-aho@evl.fi
044 733 5220
(017) 833 51
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

4 logoa, ELY-keskuksen vipuvoimaa, EU union ESR, Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Pähee-hankkeen logot