Pähee-hanke 

Päheen ideaporukka istuu Kellarilla

Pähee -hanke 

Pähee-hanke on pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää uudenlainen osallistava, nuorten omaa päätöksentekokykyä vahvistava päihde- ja asennekasvatusväline, hyödyntäen pelillisyyttä, virtuaalitekniikka sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Päheen avulla pyritään vähentämään nuorten päihteiden käyttöä ja tätä kautta ennaltaehkäisemään niiden liikakäytöstä johtuvaa syrjäytymistä. 

Kohderyhmänä ovat 9-luokkalaiset, lukion ja ammattikoulun aloittaneet. Hanke tukee ja vahvistaa perusopetuksen ja 2-asteen opetussuunnitelmien mukaista päihdekasvatusta.

Pelin käsikirjoituksen toimittaa Mysteeri Experience Oy/Emmi Kärnä. Käsikirjoituksen ohjelmoinnin virtuaalilaseille hoitaa 3D Talo Sampsa Kuhan johdolla.

Pähee-hanke tapahtuu ajalla 1.10.2019-31.8.2021. Hankeen vastuuhenkilöinä toimivat: Hankevastaava johtavanuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi ja projektipäällikkö Kari Surma-aho.

Ajankohtaista 

20.2.2020 Allekirjoitettiin sopimuksen Pähee-pelin käsikirjoituksesta ja koodaamisesta. Edellisenä iltana nuorten idearyhmä oli suunnittelemassa peliä Emmi Kärnän kanssa. Lue lisää Uutisista.

Perjantaina 15.5.2020 käsikirjoittaja Emmi luovutti käsirjoituksen 3D-talolle ja Sampsa pääsi työstämään peliä.

Seurakuntaviikon sunnuntaina 13.9. pelin introon voi tutustua kirkonmäellä, Pyhän Ristin kirkon lähellä. Ensimmäiset testipelit ideaporukalla on syyskuussa Iisaaressa.

Aikataulun mukaan peli on valmis 20.12.2020. Pelin julkaiseminen on suunniteltu Kirkon Kasvatuksen päiville 12.-14.1.2021 Jyväskylään. 

Vuoden 2021 alussa Pähee-peliä on mahdollista tilata, hankkeen puitteissa. Pelaajien kommentteja hyödynnetään hankkeen loppuraportissa.

Ohjausryhmä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 10.9.2019 hankkeelle ohjausryhmän. Nykyiseen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • Tuija Tuomela, rahoitusasiantuntija, ely-keskus
  • Elina Siirola, yhteisen kirkkovaltuuston pj., Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Aila Siilin-Huttunen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Veera Tiainen, opiskelija, AMK Savonia
  • Pekka Partanen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Iisalmen kaupunki
  • Minna Paaskoski, opiskelijahuollon ohjaaja, Ylä-Savon ammattiopisto
  • Elisa Repo, kuraattori, sosiaalityö
  • Katariina Bergbacka, hallintojohtaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Jouni Vuorijärvi, johtava nuorisotyönohjaaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hankkeen vastuuhenkilö

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 8 §:n nojalla tukea seuraavasti: vuoden 2019 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta yhteensä 138 181 €.

Lisätietoa

Pähee-hankkeen projektipäällikkö
Kari Surma-aho 
Iisalmen seurakunta Ylä-Savon seurakuntayhtymä 
kari.surma-aho@evl.fi
044 733 5220
(017) 833 51
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

4 logoa, ELY-keskuksen vipuvoimaa, EU union ESR, Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Pähee-hankkeen logot