Pähee-hanke 

Päheen ideaporukka istuu Kellarilla

Pähee -hanke 

Pähee-hanke oli pilottihanke, joka kehitti uudenlaisen osallistavan, nuorten omaa päätöksentekokykyä vahvistavan päihde- ja asennekasvatusvälineen, hyödyntäen pelillisyyttä, virtuaalitekniikka sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Päheen avulla pyritään vähentämään nuorten päihteiden käyttöä ja tätä kautta ennaltaehkäisemään niiden liikakäytöstä johtuvaa syrjäytymistä. 

Kohderyhmänä ovat 9-luokkalaiset, lukion ja ammattikoulun aloittaneet. Pähee tukee ja vahvistaa perusopetuksen ja 2-asteen opetussuunnitelmien mukaista päihdekasvatusta.

Pelin käsikirjoitti Mysteeri Experience Oy/Emmi Kärnä. Käsikirjoituksen ohjelmoinnin virtuaalilaseille hoiti 3D Talo/ Sampsa Kuha.

Pähee-hanke oli toiminnassa 1.10.2019-31.8.2022. Päheen virtuaalinen pakohuonepeli on monihuone pelattava, eli sama aikaisesti voi olla vaikka 4 ryhmää (3-hengen) yhtäaikaa pelaamassa. 
Jokaisella 3 pelaajalla on omat virtuaaliset lasit ja oma fyysinen pelitila, niin etteivät he voi törmätä toisiinsa. Virtuaalisessa pelitilassa he kuitenkin pelaavat samaa peliä. He näkevät ja kuulevat toisensa ja toivottavasti tekevät myös yhteistyötä. Pähee-ohjaaja on näkymättömänä mukana pelihuoneessa ohjaamassa ja tarvitaessa auttamassa pelaajia. Virtuaalista peli voi myös ohjata etänä verkon välityksellä. 

Ennakko-osaamista ei tarvita. Tutoriaalihuoneessa opetellaan käyttämään Oculuksen-virtuaalilaseja ja ohjaimia. 1. kerralla jutellaan päihteistä ja tutustutaan laseihin. 2. kerralla on varsinainen virtuaalinen pakohuone ja purkukeskustelu ryhmän kanssa. Pelin tutustumis- ja testausmahdollisuutta voi tiedustella Jouni Vuorijärveltä, johtavanuorisotyönohjaa.

Hankeen vastuuhenkilöinä toimivat: Hankevastaava johtavanuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi ja projektipäällikkö Kari Surma-aho.

Pähee on tilattavissa Jounilta.

 

Lisätietoa

Jouni Vuorijärvi
johtava nuorisotyönohjaaja

 
Iisalmen seurakunta Ylä-Savon seurakuntayhtymä 
jouni.vuorijarvi@evl.fi
044 733 5215
(017) 833 51
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

 

Lataa tästä paperinen Pähee-esite

4 logoa, ELY-keskuksen vipuvoimaa, EU union ESR, Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Pähee-hankkeen logot