Tietosuojaseloste kiinteistötoimen asiakasrekisteristä

Rekisterin nimi 

Kiinteistötoimen asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Riistakatu 11b 
74100 IISALMI 
044 7335202
ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi 

Yhteyshenkilö 

Rekisterivastaava 
Jarno Rönkkö, kiinteistöpäällikkö
040 733 5240 
jarno.ronkko@evl.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava.iita@evl.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asuntojen, peltomaan, metsästysmaan ja muiden kiinteistöjen vuokraustoiminta. Käsittelyn peruste on vuokrasopimus (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Rekisterissä on tiedot asuntojen ja muiden tilojen / kiinteistöjen vuokralaisista. 

Tiedot vuokralaisesta: sukunimi ja etunimet, seuran / toimijan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, y-tunnus, osoite ja kotikunta, muut yhteystiedot, yhteyshenkilö. Ylä-Savon seurakuntayhtymän työntekijöistä lisäksi: työantaja, työtehtävä, toimipaikka, työsuhteen laatu. 

Tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta, maaseutuviranomaiselta, kiinteistötietojärjestelmästä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Työsuhdeasuntojen vuokrauksessa osa tiedoista saadaan henkilöstötietojärjestelmästä. 

Tietojen luovutukset 

Tieto vuokran perimisestä palkasta taloushallinnon tietojärjestelmään. Perintätapauksissa tietoja luovutetaan perintätoimistolle, ulosottomiehelle ja käräjäoikeudelle. Sosiaaliviranomaisille tietoja luovutetaan, kun maksukehotuksen saanut pyrkii tekemään maksusopimuksen. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä