Toiminta- ja taloussuunnitelma

Seurakuntatalouksissa laaditaan vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä, kuten useimmissa muissakin seurakuntatalouksissa suunnitelmakausi on juuri kolme vuotta.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2020 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023. Vuoden 2021 talousarvion tulokseksi ennakoidaan alijäämää 249 508 euroa.

Investointien nettokustannus vuonna 2021 on 551 200 euroa ja suurimpana yksittäisenä kohteena Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkon ulkoseinien ja kellotapulin huoltomaalaus.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 (pdf).