Toiminta- ja taloussuunnitelma

Seurakuntatalouksissa laaditaan vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä, kuten useimmissa muissakin seurakuntatalouksissa suunnitelmakausi on juuri kolme vuotta.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2019 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022. Vuoden 2020 talousarvion tulokseksi ennakoidaan alijäämää 113 802 euroa.

Investointien nettokustannus vuonna 2020 on 452 700 euroa ja suurimpana yksittäisenä kohteena Pielaveden kirkon vesikaton maalaus ja kattovarusteiden sekä sadevesijärjestelmän uusiminen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 (pdf).