Toiminta- ja taloussuunnitelma

Tästä voit katsoa Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021.

Seurakuntatalouksissa laaditaan vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä, kuten useimmissa muissakin seurakuntatalouksissa suunnitelmakausi on juuri kolme vuotta.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2018 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021. Vuoden 2019 talousarvion tulokseksi ennakoidaan alijäämää 98.777 euroa.