Tietosuojaseloste toimittajarekisteristä

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Riistakatu 11b 

74100 IISALMI 

044 7335202

ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi 

Yhteyshenkilö:

Rekisterivastaava 

Jarno Rönkkö, kiinteistöpäällikkö

040 733 5240 

jarno.ronkko@evl.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava.iita@evl.fi 

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus? 

Käsittelyn tarkoitus on hankintojen kilpailuttaminen, hankintasopimusten seuranta sekä ostolaskujen maksaminen ja seuranta.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat: 

 • Asiakasnumero 
 • Nimi 
 • Lähiosoite 
 • Postinumero/toimipaikka 
 • Henkilötunnus (toistuvaislaskutus) / y-tunnus 
 • Sähköpostiosoite
 • Maa 
 • Kieli 
 • OVT-tunnus 
 • Maksuehto 
 • Perintämenettely 

Tietolähteet 

Tiedot saadaan sopimuskumppaneilta, toimittajilta, ennakonperintärekisteristä, sopimuksista, kauppakirjoista ja laskuista. 

Tietojen luovutukset 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä