Perussääntö

Ylä-Savon evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussääntö:

1 § Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka

Iisalmen, Lapinlahden, Nilakan, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat muodostavat kirkkolain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetun seurakuntayhtymän.

Seurakuntayhtymän nimi on Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki.

2 § Seurakuntayhtymän ja seurakuntien tehtävät

Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2§:n 1-2 ja 4 momentissa säädetyt tehtävät sekä kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seuraavat tehtävät:

  • kiinteistöjen ylläpito- ja rakentamispalvelut
  • metsänhoitopalvelut
  • hautausmaapalvelut
  • kaluston ja irtaimiston hankinta ja hoito
  • keittiö- ja seurakuntamestaripalvelut
  • kurssi- ja leirikeskuspalvelut
  • yhteinen viestintä

Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa yhteistyössä seurakuntien kanssa seuraavat seurakunnalliseen toimintaan liittyvät tehtävät ja työmuodot:

  • yhteinen koulutustoiminta
  • työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät toiminnat

Seurakunnat vastaavat muilta osin KL 4:1 §:n mukaisista seurakunnan tehtävistä yhteistyössä toistensa ja muiden tahojen kanssa.

Seurakuntien omaisuus, varat ja velvoitteet siirtyvät tämän perussäännön voimaantulopäivänä seurakuntayhtymälle. Kirkkolain 11 luvun 3 §:n mukaisena siirtyvän omaisuuden saantokirjana toimii tämän perussäännön liitteenä oleva omaisuusluettelo.