Ympäristö 

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöjärjestelmä. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ympäristöajattelu on mukana päivittäisessä toiminnassa. Seurakuntayhtymän ympäristödiplomi uusittiin syyskuussa 2018. Diplomin uusinnassa mainittiin seuraavat erityismaininnat

"Erityismaininnan ansaitsevat ympäristöasioiden näkyvyys yhtymän seurakuntien jumalanpalveluksissa lukuisina luontokirkkoina ja - tapahtumina, vahva ympäristöasioiden huomiointi hautausmaiden hoidossa, panostukset kierrätykseen ja jätemäärien vähentämiseen sekä kiinteistönhoidon saavutukset tilojen käyttöasteen tehostamisen ja sähkönsäästön osalta ensimmäisen diplomikauden osalta. "

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle diplomi myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Nykyinen diplomi on voimassa vuosina 2018–2022. Ympäristödiplomin uusimiseen liittyvä auditointi on keväällä 2024, jonka jälkeen syksyyn mennessä uusi diplomi on voimassa. 

Ympäristötyöryhmän työkalu on ympäristöohjelma

Ympäristötyöryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Reilun kaupan seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle on myönnetty vuonna 2013 myös Reilun kaupan arvonimi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat säännöllisesti sitoutuneet käyttämään Reilun kaupan tuotteita, kuten esimerkiksi kahvia, teetä, sokeria ja hunajaa, omissa tilaisuuksissaan. Reilun kaupan suosiminen merkitsee tekoja yhteisvastuun puolesta, mutta arvonimellä halutaan viestiä myös kirkollisverorahojen vastuullisesta käytöstä sekä pitkäjänteisestä hankintasuunnittelusta. Lisäksi seurakuntayhtymä ja seurakunnat haluavat toimia positiivisena esimerkkinä lähialueen muille toimijoille ja asukkaille. Seurakuntalaiselle tämä kertoo mm. siitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat haluavat auttaa myös kehitysmaissa asuvia lähimmäisiä. Tämä on yksi tapa antaa kehitysmaiden pienviljelijöille parempi toimeentulo sekä mahdollisuus päättää omasta elämästään.

Ympäristöopas opastaa käytäntöön

Yhteiseen ympäristöoppaaseen on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat, ja se sisältää tietoa miten ympäristöohjelmamme toteutuu käytännössä. Opas on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden hahmottamiseksi ja yleisen ympäristötiedon lähteeksi kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. 

Ympäristöohjelmasta vastaa: 


Ympäristökasvatussuunnitelma (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ympäristöohjelma 2018 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.