Ympäristö 

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ympäristöajattelu on mukana päivittäisessä toiminnassa. Seurakuntayhtymän ympäristödiplomi uusittiin syyskuussa 2018. Diplomin uusinnassa mainittiin seuraavat erityismaininnat

"Erityismaininnan ansaitsevat ympäristöasioiden näkyvyys yhtymän seurakuntien jumalanpalveluksissa lukuisina luontokirkkoina ja - tapahtumina, vahva ympäristöasioiden huomiointi hautausmaiden hoidossa, panostukset kierrätykseen ja jätemäärien vähentämiseen sekä kiinteistönhoidon saavutukset tilojen käyttöasteen tehostamisen ja sähkönsäästön osalta ensimmäisen diplomikauden osalta. "

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle diplomi myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Nykyinen diplomi on voimassa vuosina 2018–2022, jonka jälkeen sitä haetaan uudelleen. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

Ympäristötyöryhmän työkalu on ympäristöohjelma

Ympäristövastaava ja seurakuntien ympäristövastaavat muodostavat yhdessä ympäristötyöryhmän. Työryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Reilun kaupan seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle on myönnetty vuonna 2013 myös Reilun kaupan arvonimi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat säännöllisesti sitoutuneet käyttämään Reilun kaupan tuotteita, kuten esimerkiksi kahvia, teetä, sokeria ja hunajaa, omissa tilaisuuksissaan. Reilun kaupan suosiminen merkitsee tekoja yhteisvastuun puolesta, mutta arvonimellä halutaan viestiä myös kirkollisverorahojen vastuullisesta käytöstä sekä pitkäjänteisestä hankintasuunnittelusta. Lisäksi seurakuntayhtymä ja seurakunnat haluavat toimia positiivisena esimerkkinä lähialueen muille toimijoille ja asukkaille. Seurakuntalaiselle tämä kertoo mm. siitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat haluavat auttaa myös kehitysmaissa asuvia lähimmäisiä. Tämä on yksi tapa antaa kehitysmaiden pienviljelijöille parempi toimeentulo sekä mahdollisuus päättää omasta elämästään.

Ympäristöopas opastaa käytäntöön

Yhteiseen ympäristöoppaaseen on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat, ja se sisältää tietoa miten ympäristöohjelmamme toteutuu käytännössä. Opas on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden hahmottamiseksi ja yleisen ympäristötiedon lähteeksi kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. 

Yhteystiedot ympäristöasioissa

  • Kierrätysvastaava, Minna Niskanen, 040 7335 277, minna.niskanen@evl.fi
  • Vaarallisten aineiden vastaava henkilö, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Energiavastuuhenkilö Jarno Rönkkö 044 733 5240, jarno.ronkko@evl.fi

Ympäristövastaavat seurakunnissamme

  • Iisalmen seurakunta, Minna Niskanen, 040 7335 277, minna.niskanen@evl.fi
  • Lapinlahden seurakunta, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Pielaveden seurakunta, Jaana Kiukkonen, 040 7432 035, jaana.kiukkonen@evl.fi
  • Varpaisjärven seurakunta, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Sonkajärven seurakunta, Seija Heiskanen, 040 1377 572, seija.heiskanen@evl.fi

Ympäristöohjelman ympäristövastaava

  • seurakuntamestari Hannu Huttunen, 044 300 0928, hannu.m.huttunen@evl.fi

Ympäristökasvatussuunnitelma (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ympäristöohjelma 2018 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.