Ympäristö 

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöjärjestelmä. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ympäristöajattelu on mukana päivittäisessä toiminnassa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle ympäristödiplomi myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Ympäristödiplomin uusimiseen liittyvä auditointi on käynnissä keväällä 2024, jonka jälkeen syksyyn mennessä uusi diplomi on voimassa. 

Tietoa kirkon ympäristödiplomista

Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa.

Lue lisää ympäristödiplomista täältä. (evl.fi/ymparistodiplomi)

Ympäristötyöryhmän työkalu on ympäristöohjelma

Seurakuntayhtymän ympäristötyö tähtää ympäristödiplomin avulla kirkon hiilineutraaliuteen 2030. Tähän tavoitteeseen pyritään koko henkilöstöä sitouttavalla ympäristöohjelmalla, jota diplomin uusiminen ja saaminen edellyttää.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän henkilöstöstä koottu ympäristötyöryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä.

Ympäristöohjelma toimii ohjenuorana Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristötyölle ja työkaluna ympäristöasioiden hoidon jatkuvan parantamiseen. Ohjelma sisältää yhtymän ympäristöstrategian sekä ympäristötavoitteet, jotka on asetettu sisäisen ympäristökatselmuksen ja siinä havaittujen kehitystarpeiden pohjalta. Tavoitteet ovat toimenpiteitä, joiden avulla pyritään kehittämään yhtymän toimintoja ympäristöystävällisempään suuntaan. Ympäristöohjelmassa määritellään myös tavoitteiden toteutusvastuu, tavoiteaikataulu sekä toteutumisen seurantatavat. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Ympäristöohjelmasta vastaa: 

  • Ylipuutarhuri Hannu Huttunen, 044 300 0928, hannu.m.huttunen@evl.fi