Vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos oli 103.583 euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa ennakoitiin noin 336.000 euron alijäämää. Ennakoitua parempaan tulokseen vaikuttivat käyttötaloudessa toteutuneet määrärahasäästöt, odotuksia suuremmat verotilitykset ja kahden pinta-alaltaan noin 59 hehtaarin metsäalueen rauhoituksesta saadut satunnaiset tuotot.

Vuosikate oli 305.139 euroa ylijäämäinen mutta se ei riittänyt kattamaan poistoja, jotka olivat yhteensä 447.592 euroa. 

Investoinnit olivat yhteensä 531.690 euroa ja suurimpina kohteina olivat

  • Pielaveden kirkon sisäkaton ja penkkien kunnostusmaalaus sekä yläpohjan lisälämmöneristys 
  • Iisalmen Kangaslammin kappelin ja kellotapulin korjaustyöt 

  • Sonkajärven seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen

Tulorahoitus eli vuosikatteen ja satunnaisten tuottojen summa oli 528.626 euroa, mikä melkein riitti tehtyihin investointeihin.