Hautauspalveluiden hinnasto

Hautapaikkamaksut

Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä 82 €/ paikka
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen 530 €/ paikka
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut  36 €/ paikka
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen 160 €/ paikka 
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta  0 €
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. 2 €/vuosi

 

 

 

 

 

Muistolehto:

uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 21 €
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 98 €
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 12 €
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 57 €

 

 

 


Hauta- ja uurnapaikka luovutetaan 50 vuodeksi.
Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu.
Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä. 

Hautausmaksut

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Arkkuhautaus, yhtymän alueella asunut (avaus, peitto, kunnostus)  286 €
Arkkuhautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  (avaus, peitto, kunnostus) 457 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän alueella asunut  (avaus, peitto, kunnostus)  105 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  (avaus, peitto, kunnostus)  172 € 
Veteraani- tai Lotta Svärdin rintamatunnuksen omaava  asuinpaikasta riippumatta 0 €
Yhtymän alueella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle    61 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle   94 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, haudallesaatto (ei koske uurnahaut.)  (Pelkkä haudallesaatto) 77 €
Hautakiven oikaisu    61 €
Haudan havutus omaisten tuomilla havuilla (ei suositella)  39 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl   182 €
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta    300 €
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta   300 €
Haudankaivuvälineistön mm. roudansulattajat ym. vain haudankaivuun  61 €

 

 


 

 

 

 


Haudanhoitomaksut

Vuosihoito (uusitaan vuosittain)  
1. hautapaikka 83 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  35 €

 

 

 

5 vuoden määräaika, kukkahoito

 
1. hautapaikka 457 €
seuraavat viereiset paikat, kpl 172 €

 

 

 

5 vuoden määräaika, perennahoito  
1. hautapaikka 343 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  116 €