Hirsikankaan leirikeskusta koskevat uutiset

Tältä sivulta voit seurata Hirsikankaan leirikeskukseen liittyvää viestintää ja päätöksentekoa.

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen tai muun hallinnoinnin tarkoituksena on ensisijaisesti toimitilojen järjestäminen organisaation ydintehtävää, seurakuntien tekemää seurakuntatyötä varten.

Keskeisenä tavoitteena strategiaa laadittaessa on tilojen käytön tehostaminen, kiinteistöistä aiheutuvien kustannusten hallinta, kiinteistömassan hallittu vähentäminen ja kiinteistötoimen kulujen saattaminen tasolle, jonka seurakuntayhtymä kykenee strategiakaudella kantamaan.

Hirsikankaan leirikeskus on kiinteistöstrategiassa vuosille 2021-2030 Rakennusomaisuuden luokassa 2; Kehitettävät kiinteistöt. Kunnossapidon ja ylläpidon luokituksessa Hirsikangas kuuluu luokkaan A; Pitkäaikaisesti omistettavat ja ylläpidettävät rakennukset. Hirsikankaan kiireellisyysluokka toimenpiteiden osalta on 1; Toimenpiteet 0-2 v. 2021-2023.

Kiinteistöstrategia vuosille 2021-2030 (pdf)

Hirsikankaan leirikeskusta koskevat tiedotteet ja päätökset

Hirsikankaan leirikeskus ulkoa päin.

Lisätietoja

kiinteistöpäällikkö
Postiosoite: Ilvolankatu 14b. Käyntiosoite: Riistakatu 11b
74100 Iisalmi