Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 25.10.2022 kokouksen päätökset

Asialistalla oli mm. Talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025, Varpaisjärven seurakuntatalon remonttiasiaa ja energiansäästötoimenpiteitä. 

Graafisessa kuvassa kuuden seurakunnan pääkirkkojen tornit ja puheenjohtajan nuija.

Varpaisjärven seurakuntatalon remontti alkaa tammikuussa  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Varpaisjärven seurakuntataloa lähdetään remontoimaan. Kuntotutkimuksen perusteella tehdyssä raportissa korjaustarpeet on jaoteltu akuutteihin käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin ja pidemmän aikavälin toimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että käyttöä turvaavat toimenpiteet aloitetaan heti tammikuun alussa. Niiden kustannusarvio on noin 20 000 euroa. Pidemmän aikavälin korjaustoimista päätetään myöhemmin.    

Ylä-Savon seurakuntayhtymä lisää energiansäästötoimenpiteitä ja varautuu mahdolliseen energiapulaan  

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön useita lisätoimenpiteitä energian säästämiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat rakennusten lämmitykseen, ilmanvaihtoon, julkisivuvalaistukseen, autojen lämmityspaikkoihin ja käyttämättä oleviin rakennuksiin. Säästötoimenpiteitä tehdään kiinteistöittäin olosuhteet, turvallisuus, vaurioriskit ja käyttäjät huomioiden.  

Seurakuntayhtymän kiinteistötoimen vuosittainen sähkönkulutus on noin 1400 MWh ja kaukolämmön noin 2000 MWh. Tästä energiankulutuksesta valtaosa on rakennusten energiakulutusta, joka muodostuu pääosin rakennusten lämmityksestä ja ilmanvaihdosta.  

Kiinteistöt sijaitsevat Savon voiman kaukolämmön toiminta-alueella ja Savon voima on alustavasti ilmoittanut noin 10 % hinnan korotuksesta 1.1.2023 alkaen. Sähköenergian osalta hinta nousee noin 60 % 1.1.2023 alkaen. Euromääräisesti näiden vaikutus on arvioitu olevan vuositasolla noin 150.000 euroa. 

Palveluhinnaston maksuihin tulossa 5 % korotus vuodelle 2023 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että palveluista ja tiloista perittävät maksut nousevat vuoden 2023 alusta lukien 5 prosenttia nykyisestä. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että myös hautapaikkamaksuihin tehdään 5% korotus seurakuntayhtymän alueella.  

Hautausmaiden haudankaivun –ja peiton tarjouksista päätettiin  

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tilata ajalle 1.1.2023-31.12.2025 ja optiona vuosille 2026-2027 haudankaivun- ja peiton sekä traktorityöt seuraavilta urakoitsijoilta: 

1) Lapinlahti, T:mi Ari Kärkkäinen, 

2) Nilakka/Pielavesi, Kiinteistöhuolto Hirvasoja Oy, 

3) Nilakka/Keitele, T:mi Koneurakointi Jouni Qvick 

4) Sonkajärvi, Efroll Oy ja 

5) Varpaisjärvi, Varpaisjärven Tähtisiivous. 

Urakkatarjouspyyntö julkaistiin 30.9.2022 Hilma-hankintailmoituksena ja seurakuntayhtymän kotisivuilla. Tarjoukset tuli jättää viimeistään maanantaina 10.10.2022.  

Avoimia työpaikkoja Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä  

Lapinlahden seurakunnassa avoinna olevaa nuorisotyönohjaajan virkaa voi hakea 21.11.2022 saakka KirkkoHR:ssä. Viran tehtäviin kuuluu varhaisnuoriso-, nuoriso-, ja rippikoulutyötä. Varpaisjärvellä avautuu seurakuntamestarin tehtävä ja sitä voi hakea 1.11.-31.12.2022 KirkkoHR:ssä.  

Talousarvion 2023 tuloslaskelma osoittaa yli 300 000 euron alijäämää

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 esitetyssä muodossa. Tämän jälkeen yhtymän seurakuntaneuvostoilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot.

Vuoden 2023 talousarvioraamin sisältyi 1,0 % vähennysvaatimus ja käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate oli 6 592 344 euroa. Talousarvioehdotuksessa nettomenot ovat nousseet 6 843 800 euroon, joten ylitystä tulee peräti 251 488 euroa (3,8 %). Suurimman ylityksen tekee kiinteistötoimi 254 800 eurolla. Ylityksestä yli 150 000 euroa aiheutuu energiakustannusten noususta ja 93 000 euroa rakennusten kunnossapidon osuuden noususta.

Investointiosan nettomeno vuonna 2023 on 723 200 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Varpaisjärven kirkkotilan kehittämishanke (500 000 €) ja Pielaveden kirkon julkisivun huoltomaalaus (210 000 €). Koska arvioitu vuosikate (=tulorahoitus) noin 145 000 euroa ei riitä kattamaan investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2023 peräti noin 578 000 euroa.

Tuloslaskelmavertailun mukaan vuoden 2023 tulos olisi 323 343 euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 käyttötalouden raamisummalla vuonna 2024 kertyisi alijäämää noin 58 000 euroa ja vuonna 2025 alijäämää 44 000 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2022 äänestettiin investointiohjelman sisällöstä vuosille 2023-2025. Äänin 5-7 päätettiin poistaa Hirsikankaan leirikeskuksen investointi toimintasuunnitelman investointiosasta vuosilta 2024-2025. Alkuperäinen esitys sisälsi 500 000 euron määrärahan vuodelle 2024 ja 500 000 euron määrärahan vuodelle 2025.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.10.2022 (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

 

27.10.2022 14.42