Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Kaupungin siluetti.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 17.8.2021

18.8.2021 10.02

Kirkollisvero pysynee ennallaan 1,65 prosentissa vuonna 2022

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveron tuloveroprosentti on vuoden 2016 alusta lukien ollut 1,65 %. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kirkollisveron tuloveroprosentin suuruus on edelleen 1,65 % ja edelleen pyritään noudattamaan niukkaa ja säästötavoitteet (1%) toteuttavaa budjettikuria.

Arvio vuoden 2021 kirkollisveroista on nyt 6 970 000 euroa, eli 232 000 euroa talousarviolukua suurempi. Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset 1- 6/2021 ovat 1,6 % suuremmat kuin 1-6/2020 ja arvio kehityksestä koko vuodelle 2021 on +0,4 %. Kirkollisverotilitysten ennakoidaan vähenevän jokaisena suunnitelmakauden 2022 – 2024 vuotena mutta kuitenkin melko maltillisesti. Vuoden 2022 muutosarvio on -0,8 %, vuonna 2023 -0,4 % ja vuonna 2024 -0,5 %.

Kiinteistöstrategia etenee yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään tarkennetun Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian hyväksymistä vuosille 2021–2030.

Tarkennetun kiinteistöstrategian muutokset:

  • Tuomiranta esitetään siirrettäväksi realisoitavista kehitettäviin ja kiireellisyysluokaksi 3 (Toimenpiteiden aikataulu > 5 v.).
  • Keiteleen seurakuntatalon toimenpiteiden kiireellisyysluokkaa esitetään siirrettäväksi kiireellisyysluokasta 1 (0–2 v.) luokkaan 3 (> 5 v.).
  • Alapitkän kirkko esitetään säilytettävän ja siirtoa näin ollen realisoitavista kehitettäviin. Kiinteistön luokitus esitetään muutettavaksi C-> B (Lyhytaikaisesti ylläpidettävät rakennukset, jotka peruskorjataan tai korvataan uudella käyttöiän päätyttyä).
  • Väärnin leirikeskusta esitetään siirrettäväksi realisoitavista kehitettäviin.
  • Laukkalan kirkko esitetään säilytettävän ja siirtoa näin ollen realisoitavista kehitettäviin. Kiinteistön luokitus esitetään muutettavaksi C-> B (Lyhytaikaisesti ylläpidettävät rakennukset, jotka peruskorjataan tai korvataan uudella käyttöiän päätyttyä).
  • Varpaisjärven seurakuntatalon luokitusta esitetään siirrettävän luokasta D -> (C Lyhytaikaisesti omistettavat ja ylläpidettävät rakennukset, joista luovutaan käyttöiän päätyttyä).
  • Kiinteistöluetteloon lisättiin Kauppilanmäen kappeli ja kirkkosaaren tapuli

Uusi tarkennettu kiinteistöstrategia löytyy kokonaisuudessaan tästä (Linkistä avautuu pdf -tiedosto)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Väärnin leirikeskus esitetään vuokrattavaksi Väärninsaaren ystävät ry:lle

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Väärnin leirikeskuksen myynnin sijaan Väärninsaaren ystävät ry:n kanssa solmitaan vuokrasopimus alueesta. Yhdistys vastaisi alueella tapahtuvasta toiminnasta sekä ylläpidosta. Väärnin leirikeskuksen nykyinen päärakennus puretaan 31.5.2022 mennessä ja alueelle jää vielä mm. saunarakennus ja grillikatos.

Sopimusluonnoksen mukaan käyttö- ja hallintaoikeus luovutettaisiin Väärninsaaren ystävät ry harjoittamaan yhdistystoimintaan, jolla on tarkoitus vahvistaa alueen käyttöä virkistys- ja harrastusalueena Lapinlahtelaisille sekä toimia saaren käytön edistämiseksi. Aluetta saisi käyttää sekä aatteelliseen että sitoutumattomaan toimintaan, ei kuitenkaan sellaiseen, joka on ilmeisessä ristiriidassa kristillisten arvojen kanssa.

Käyttö- ja hallintaoikeus annettaisiin korvauksetta sopimusajaksi, mutta vuokralainen huolehtisi siivouksesta ja ulkoalueiden hoidosta ja rakennusten kunnossapidosta. Varsinainen päärakennus purettaisiin esim. polttamalla palokunnan harjoitustyönä ja näin purkukuluja voitaisiin vähentää. Ylä-Savon seurakuntayhtymä vastaisi vuoden 2026 loppuun saakka kiinteistöverosta, vakuutuksesta (nykyiset rakennukset ja tontti puustoineen), sähköstä, vesi- ja jätevedestä ja jätehuollosta.

Sukevan kirkon korjaus tarvitsee 25 000 suuruisen lisämäärärahan

Yhteiselle kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 25 000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Sukevan kirkon korjaukseen. Vanhaan puurakenteiseen kirkkoon on töiden yhteydessä jouduttu, alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, korjaamaan hirsirungon lahovaurioita sekä uusimaan vesikaton sadevesijärjestelmä. Lahovauriokorjausten toteuttamiseksi jouduttiin poistamaan kirkon pääportaat ja tekemään tilalle uudet.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa arvioituina noin 155 000 euroa. Korjauskustannuksiin on saatu kirkkohallitukselta noin 70 000 euron avustusta.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän sijoitusstrategian

Ylä-Savon seurakuntayhtymällä ei ole ollut erillistä sijoitussuunnitelmaa tai – strategiaa, vaan sijoitusasioista on ohjeistettu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä, palvelualueiden johtosäännössä ja taloussäännössä noudattaen soveltuvin osin kirkkohallituksen alaisen Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Erillisen sijoitusstrategian laatimista esitti Talouden ja hallinnon kehittämistyöryhmä loppuraportissaan.

Iisalmessa tulee seurakuntamestarin virka haettavaksi

Virkaa voi hakea ajalla 19.8.–17.9.2021 KirkkoHR-palvelun kautta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan ja tehtävän peruspalkka on 2 077,66 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi valintaa valmistelemaan haastattelutyöryhmään kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkön, hallintojohtaja Katariina Bergbackan, kirkkoherra Sanna Komulaisen ja seurakuntamestari Mauri Heiskasen.

Kokouksen pöytäkirja

Yhteisen kirkkoneuvoston 17.8.2021 kokouksen pöytäkirja (pdf-tiedosto)