Uutislistaukseen

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä muodossa.

Seurakuntaneuvostoilta on saatu nyt lausunnot talousarvioesityksestä. Saatujen lausuntojen perusteella Osmo Turkki esitti Aila Siilin-Huttusen kannattamana, että Hirsikankaan leirikeskuksen tulevaisuus tutkitaan uudelleen vuoden 2023 aikana. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausunnossaan, että se edellyttää Hirsikankaan leirikeskuksen säilyttämistä investointisuunnitelmassa kiinteistöstrategian mukaisesti. Sonkajärven seurakuntaneuvoston mukaan Hirsikankaan poistaminen ilman perusteluja investointisuunnitelmasta on väärin. Lisäksi Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto toivoo jatkossa keskustelua toimintasuunnitelmien osalta seurakuntien tunnuslukujen yhteismitallisuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Tämä tulee aloittaa esimerkiksi seurakuntaparien yhteistyönä seuraavan vuoden aikana.

Investointiohjelman sisällöstä äänestettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2022. Äänin 5-7 päätettiin poistaa Hirsikankaan leirikeskuksen investointi toimintasuunnitelman investointiosasta vuosilta 2024-2025. Alkuperäinen esitys sisälsi 500 000 euron määrärahan vuodelle 2024 ja 500 000 euron määrärahan vuodelle 2025.

Nilakan seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti huolensa yhteisesti päätetyn kiinteistöstrategian toteutuksesta Hirsikankaan leirikeskuksen kohdalla.

Iisalmen, Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostoilla ei lausunnoissaan ollut huomautettavaa talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Talousarvion 2023 tuloslaskelma osoittaa yli 300 000 euron alijäämää

Vuoden 2023 talousarvioraamin sisältyi 1,0 % vähennysvaatimus ja käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate oli 6 592 344 euroa. Talousarvioehdotuksessa nettomenot ovat nousseet 6 843 800 euroon, joten ylitystä tulee peräti 251 488 euroa (3,8 %). Suurimman ylityksen tekee kiinteistötoimi 254 800 eurolla. Ylityksestä yli 150 000 euroa aiheutuu energiakustannusten noususta ja 93 000 euroa rakennusten kunnossapidon osuuden noususta.

Investointiosan nettomeno vuonna 2023 on 723 200 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Varpaisjärven kirkkotilan kehittämishanke (500 000 €) ja Pielaveden kirkon julkisivun huoltomaalaus (210 000 €). Koska arvioitu vuosikate (=tulorahoitus), noin 145 000 euroa, ei riitä kattamaan investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2023 peräti noin 578 000 euroa.

Tuloslaskelmavertailun mukaan vuoden 2023 tulos olisi 323 343 euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 käyttötalouden raamisummalla vuonna 2024 kertyisi alijäämää noin 58 000 euroa ja vuonna 2025 alijäämää 44 000 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston 22.11.2022 kokouksen pöytäkirja (domus.evl.fi).Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: [email protected]

23.11.2022 09.27