Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 21.11.2023 kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvoston kokouksessa käsitellään mm. kiinteistöjä, taloutta, hallintoa. Uutinen sisältää Hirsikaan leirikeskusta koskevan tiedotteen. 

Graafisessa kuvassa kuuden seurakunnan pääkirkkojen tornit ja puheenjohtajan nuija.

Asialistalla muun muassa:

 • Talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026
 • Valituksen tekeminen Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksestä 5.10.2023/ Nro 82/2023, Dnro ISAVI 833/2023
 • Hirsikankaan leirikeskuksen tulevaisuus
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussäännön päivitys 2023
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto sääntö
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussäännön hyväksyminen
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän sijoitusstrategian päivitys 2023
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän sijoitus- ja tiliraportti 30.9.2023
 • Avustushakemus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon; Lapinlahden ensimmäisen kirkon alttaritaulu
 • Ylitysoikeuden myöntäminen Rantalan pappilan kunnallistekniikan rakentamiseen
 • Ostotarjous Varpaisjärven pappilan tontista
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti

Koko esityslista osoitteessa domus.evl.fi

Tiedote Hirsikankaan leirikeskus

Hirsikankaan leirikeskukselle esitetään tehtävän 10 vuodeksi käyttöä turvaavat remontit

Hirsikankaan leirikeskuksen tulevaisuustyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Hirsikankaan leirikeskuksen remontoimista tavalla, joka turvaa käytön seuraavan 10 vuoden ajaksi. Remontit suositellaan tekemään viivytyksettä. 

Työryhmä esittää että, Ylä-Savon seurakuntayhtymä korjaa v. 2024 Hirsikankaan leirikeskuksen rakennuksia rajoitetusti siten, että käyttöä turvaavilla toimenpiteillä voidaan toimintaa jatkaa enintään 10 vuoden ajan. Korjaukset on rakennusterveysasiantuntijan mukaan tehtävä viivytyksettä, mikäli kiinteistön käyttöä aiotaan leirityössä jatkaa. Hankesuunnitelman 10.10.2023 mukainen kustannusarvio on 252 480 €.

Perusteluina työryhmän esitykselle on erityisesti se, että rippikoululaisten määrä tulee seuraavan 10 vuoden aikana laskemaan n. 50 %:illa ja tällöin leirikeskuksia ei tarvita entistä määrää. Hirsikankaan leirikeskuksesta voidaan luopua siinä vaiheessa, kun leiritiloja tarvitaan nykyistä huomattavasti vähemmän.

Työryhmä on työskentelynsä aikana selvittänyt toimeksiannon mukaiset tehtävänsä perehtymällä aineistoihin Hirsikankaan kiinteistön kunnon arvioinneista ja katselmuksesta, sekä kutsumalla kuultavaksi sisäilma- ja rakennusalan asiantuntijan ja v. 2022 hankesuunnitelman tekijän. Työryhmä teetti alkuperäisen, peruskorjauksen hankesuunnitelman tekijöillä vaihtoehtoisen suunnitelman toimenpiteistä, joilla turvataan kiinteistön käyttöä 5-10 vuoden ajalle.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esityksen tekemisestä yhteiselle kirkkovaltuustolle kokouksessaan 21.11.2023.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

ja kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö, 044 7335 240, jarno.ronkko@evl.fi

Hirsikankaan leirikeskusta koskevat tiedotteet ja päätökset

 

14.11.2023 14.25