Arvot ja visio

Arvot 2016–2020

  1. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen ja kunnioittaminen

  2. Yhteistyö ja luottamus

  3. Vastuullisuus

Visio 2016–2020

Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet.
Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti.

Arvot ja vision on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2015 § 44