Uutislistaukseen

Veto 3 –hanketta on viety eteenpäin yhdessä

Selvitystä Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta esitellään nyt seurakuntaneuvostoille. Seurakuntayhtymän verkkosivuilla on julkaistu infosivu, joka kokoaa tietoa Veto 3 –hankkeesta ja palvelee kaikkia hankkeesta kiinnostuneita.

Veto 3 –hanketta on toteutettu yhdessä  seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöiden ja seurakuntayhtymän sekä seurakuntien henkilöstön kanssa keväästä 2018 alkaen. Laajan ja aidon yhteistoiminnan jatkamiseksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen ja hallintojohtaja Katariina Bergbacka esittelevät marras-joulukuussa selvitystä Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta kaikissa seurakuntaneuvostoissa ja Keiteleen kirkkovaltuustossa.  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 19.11.2019 pidetyssä kokouksessa lähettää selvityksen seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle tiedoksi ja myöhempiä toimenpiteitä varten. Luottamushenkilöt päättävät yhteisen seurakunnan perustamisesta maaliskussa 2020.

Iisalmen seurakuntaneuvostolle selvitystä esiteltiin keskiviikkona 27.11. pidetyssä kokouksessa 

Iisalmen seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtaja Pertti Laajalahti kertoi kokouksen jälkeen ymmärtäneensä miten merkityksellistä yhteistoiminnallisuus on ollut Veto 3 -hankkeessa. Seurakuntaneuvostolle esiteltiin mm. selvityksestä löytyvää ohjausryhmän esitystä yhden seurakunnan perustamisesta ja käytiin hyvää vilkasta keskustelua aiheesta.  

”Lähdin kokouksesta luottavaisin ja huojentunein mielin kotimatkalle. Veto 3 –hankkeessa on tehty hyvää työtä kaikkien viiden, kohta kuuden seurakunnan jäsenten eteen ja olemme matkalla kohti parasta seurakuntalaiselämää, kuten hankkeen kehittäjä Sirpa Syvänen kerran totesi.” – Iisalmen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti.

 

Veto 3 –hankkeesta saa tietoa juuri julkaistulla infosivulla 

Osoitteessa www.ylasavonseurakunnat.fi/veto 3 –hanke voi tarkastella hankkeen vaiheita, tulevia aikatauluja ja seurata hankkeesta tehtävää tiedotusta. Sisältöjä täydennetään vielä joulukuun aikana. Sivu kokoaa Veto 3 –hankkeesta jo aiemmin verkossa julkaistuja tiedotteita, pöytäkirjoja ja näissä mainittuja asiakirjoja. Sivulta löytyy myös kokonaisuudessaan selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta ja aikataulut seurakuntalaisten kuulemisiin. Verkkosivun löytää suoralla osoitteella www.ylasavonseurakunnat.fi/veto 3 -hanke ja seurakuntayhtymän sekä seurakuntien etusivuilta verkossa.  

Viralliset kuulemiset järjestetään ennen päätöksien tekemistä 

Ennen seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöiden päätöksentekoa, järjestetään viralliset kuulemiset tammikuussa työntekijöille ja helmikuussa seurakuntalaisille. Nämä tilaisuudet ovat luonteeltaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joita vetävät yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja seurakuntayhtymän hallintojohtaja. 

Kuulemistilaisuuksien aikataulu seurakuntalaisille: 

  • Iisalmi tiistaina 4.2.2020 klo 17.00 Iisalmen seurakuntatalon yläsalissa 
  • Varpaisjärvi keskiviikkona 5.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla 
  • Pielavesi keskiviikkona 12.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla 
  • Lapinlahti torstaina 13.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla 
  • Keitele keskiviikkona 19.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla 
  • Sonkajärvi torstaina 20.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla.  

Päätöksenteon vaiheet  

Seurakuntaneuvostojen ja Keiteleen kirkkovaltuuston luottamushenkilöt päättävät maaliskuussa 2020 siitä, tekevätkö he aloitteen Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle oman seurakunnan lakkauttamisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta. Mikäli päätöksenteon prosessi on myönteinen aina kirkkohallituksen hyväksyntään saakka yhden seurakunnan perustamiselle, käynnistetään jatkohanke yhden seurakunnan toimintamallin organisaatiosta ja järjestämisestä ajalla 1.11.2020–31.12.2021. 

Ennen kuin uusi yksi yhteinen seurakunta aloittaisi toiminnan 1.1.2022, järjestettäisiin seurakuntavaalit kaikissa kuudessa (Iisalmen, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven) seurakunnassa vuoden 2021 aikana. Vaaleissa valittaisiin kirkkovaltuuston jäsenet vuodelle 2022.  

Hankkeen aikataulut ja tulevat toimenpiteet on kuvattu tarkemmin selvityksessä Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta. Selvitykseen voi tutusta hankkeen infosivulta osoitteesta yläsavonseurakunnat.fi/veto 3 -hanke.

 

29.11.2019 15.49