Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_51_THUMB.png

Yhden seurakunnan mallia ehdotetaan Ylä-Savoon

12.11.2019 14.42

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnille ehdotetaan tulevana keväänä yhden yhteisen seurakunnan perustamista, jolloin seurakuntayhtymä purkautuisi. Seurakuntalaisille järjestetään asiasta kuuleminen helmikuussa 2020. 

Veto 3 -hankkeen ohjausryhmän selvityksessä ehdotetaan yhden yhteisen seurakunnan perustamista ja nykyisten seurakuntien lakkauttamista, jolloin Ylä-Savon seurakuntayhtymä purkautuisi. Seurakuntalaisille järjestetään helmikuussa 2020 kuuleminen asiasta. Seurakuntaneuvostot käsittelevät asiaa koskevan aloitteen tekemistä maaliskuussa 2020. Selvityksessä esitetään, että yhteinen seurakunta aloittaisi toimintansa vuoden 2022 alusta lukien.

Keiteleen seurakunta on päättänyt liittyä Ylä-Savon seurakuntayhtymään vuoden 2021 alusta lukien. Veto 3 –hankkeeseen seurakunta on tullut mukaan keväällä 2019.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Veto 3 -hankkeen ohjausryhmän selvitystä kokouksessaan 19.11.2019. Esityksen mukaan asia lähetetään seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle tiedoksi ja myöhempiä toimenpiteitä varten.

 

Yksi seurakunta

Yhden seurakunnan mallissa Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien alueelle muodostettaisiin yksi yhteinen seurakunta, jossa olisi kolme alueseurakuntaparia; 1: Iisalmen alueseurakunta ja Sonkajärven alueseurakunta, 2: Lapinlahden alueseurakunta ja Varpaisjärven alueseurakunta; 3: Pielaveden alueseurakunta ja Keiteleen alueseurakunta. Parit on valittu maantieteellisen sijainnin mukaan ja tavoitteena olisi mahdollistaa aiempaa tiiviimpi yhteistyö alueseurakuntien välillä mm. työntekijöiden liikkuvuuden kautta. Yhden seurakunnan mallissa kirkkoherroja olisi yksi ja muita työntekijöitä voitaisiin sijoittaa alueseurakuntiin joustavammin tarpeen mukaan.

Selvityksessä nähdään yhden seurakunnan mallin suurimpina etuina päätöksenteon, hallinnon ja johtamisen selkeytyminen, sekä näistä aiheutuvien kustannusten ja päällekkäisten tehtävien väheneminen. Malli mahdollistaisi seurakuntien identiteetin säilymisen paikallisena. Työntekijäresursseja voitaisiin yhden seurakunnan mallissa kohdentaa joustavammin, tarpeen mukaan riippumatta seurakuntarajoista. Tämä mahdollistaisi taloustilanteen edellyttämien henkilöstövähennyksien tekemistä eläköitymistilanteissa toiminnan tason kärsimättä.

 

Talouden haasteet

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous on ollut alijäämäinen lähes koko sen kymmenvuotisen toiminnan ajan. Alijäämää on saatu pienennettyä ja kiinteistöjä sekä henkilöstöä vähennettyä, mutta talouden tasapainottaminen vaatii yhä uusia toimenpiteitä.

Veto 3 -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja, joilla Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella voidaan järjestää seurakunnan toimintaa ja turvata perustehtävän toteutuminen tilanteessa, jossa jäsenmäärä näyttää vähenevän lähes puoleen nykyisestä. Kirkkohallituksen lokakuussa 2019 julkaiseman jäsenkehitystä koskevan ennusteen mukaan Ylä-Savon seurakuntien jäsenmäärän arvioidaan laskevan 30 349 → 17 104 jäseneen vuosien 2019 – 2040 aikana. Syitä jäsenmäärän muutokseen ovat kirkosta eroaminen, väestön ikääntymiseen liittyvä kuolleisuus suhteessa kastettujen määrään sekä muuttotappio alueella. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tuloista noin 80 prosenttia muodostuu kirkon jäsenten maksamasta kirkollisverosta.

 

Päätöksenteon vaiheet 

Yhden seurakunnan mallista valmistunut selvitys sisältää mm. kirkkolain mukaisen käsittelyjärjestyksen sekä aikataulun toimenpiteille ja päätöksenteolle. Esitettyyn käsittelyjärjestykseen sisältyy mm. henkilökunnan ja seurakuntalaisten kuuleminen, yhteistyötoimikunnan lausunnon saaminen (tuta-menettely), seurakuntaneuvostojen ja seurakuntalaisten informoiminen asiasta ja yhteisen luottamushenkilötilaisuuden järjestäminen tammikuussa 2020. Lopullisen päätöksen aloitteen tekemisestä koskien oman seurakunnan lakkauttamista ja yhden seurakunnan perustamista seurakuntaneuvostot ja Keiteleen kirkkovaltuusto tekevät maaliskuussa 2020. 

 

Veto 3 -hanke  

2018 alkaneessa Veto 3 -hankkeessa on selvitetty ja analysoitu millaista kehittämistä tulisi kohdentua Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien rakenteisiin, henkilöstövoimavaroihin, työalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon, henkilöstön osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Tietoa yhden seurakunnan mallin syntymisestä

Veto 3 -hanketta on toteutettu yhteistoiminnallisena kehittämisprosessina yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Hankkeen vetäjänä toimii ulkopuolinen kehittäjä, dosentti, HT Sirpa Syvänen (Tampereen yliopisto). Käytännössä kehittäminen on tapahtunut useiden työyhteisöpäivien ja kehittämispajojen/-tilaisuuksien muodossa syksystä 2018 alkaen. Lisäksi on järjestetty temaattisia kehittämistilaisuuksia, joihin ovat osallistuneet myös luottamushenkilöt. Syntyneen aineiston pohjalta luotiin kolme mahdollista organisoitumisen mallia. 21.5.2019 pidetyssä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä kehittämistilaisuudessa arvioitiin kolmea eri organisoitumisen vaihtoehtoa. Suurin osa osallistuneista 60 henkilöstä kannatti yhden seurakunnan mallia.

Vaihtoehdot olivat seuraavat:

1. Nykyinen yhtymämalli – seurakuntayhtymä, johon kuuluu tällä hetkellä viisi seurakuntaa. Toiminnallinen henkilöstö on sijoitettuna seurakuntiin ja yhtymän eri palvelualueilla työskentelevä henkilöstö ja virkamiesjohto on sijoitettu hallinnollisesti yhtymään. Osa tästä henkilöstöstä työskentelee seurakunnissa, vaikka johto ja esimies ovat yhtymän päälliköitä ja lähiesimiehiä.

2. Yhtymä + -malli: koko henkilöstön sijoittaminen hallinnollisesti yhtymän henkilöstöksi. Yhtymä vastaa henkilöstösuunnittelusta ja työntekijöiden kohdentamisesta seurakuntiin ja niiden työaloille. Kirkkolain mukaan kuitenkin kirkkoherran, kanttorin ja diakoniatyöntekijän virat tulisi säilyä jokaisessa seurakunnassa. Lisäksi monimutkainen yhtymäorganisaatio säilyisi.

3. Yksi seurakunta. Seurakuntayhtymä purkautuu ja sen kuusi seurakuntaa yhdistetään yhdeksi Ylä-Savon seurakunnaksi.


Liitteet

Pöytäkirja YKN:n 19.11. kokouksesta

Selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta.

Esitylista ja selvitys julkaistaan myöhemmin tänään myös Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista ja pöytäkirjat vuonna 2019 -sivulla.

Lisätietoja:

Veto 3 –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Penttinen, 0400 914 006, arto.penttinen@evl.fi, 

hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.