Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_48_THUMB.png

Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston päätöksiä 10.9.2019

13.9.2019 14.59

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti pitää veroprosentin ennallaan ja yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Pähee -hankkeelle ohjausryhmän ja projektipäälliköksi nuorisotyönohjaaja Kari Surma-ahon. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

- Veroprosentiksi vuodelle 2020 vahvistettiin 1,65. Sama veroprosentti on ollut käytössä vuoden 2016 alusta lukien.

- Hyväksyttiin muutoksena vuoden 2019 talousarvioon 20.000 euron suuruinen lisämääräraha Iisalmen hautausmaan huoltorakennuksen katon uusimiseen. Kokonaisuudessaan katon korjaus tulee maksamaan 40.000 euroa suunnitteluineen ja valvontoineen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Pähee –hanke

ERS-rahoituksella toteutettavan Pähee –hankkeen ohjausryhmään valittiin seuraavat henkilöt:

  • Elina Siirola, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Aila Siilin-Huttunen, yhteisen kirkkoneuvoston ja –valtuuston jäsen, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Veera Tiainen, opiskelija, AMK Savonia
  • Pekka Partanen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Iisalmen kaupunki
  • Airi Räsänen, opiskelijahuollon ohjaaja, Ylä-Savon ammattiopisto
  • Elisa Repo, kuraattori, sosiaalityö
  • Katariina Bergbacka, hallintojohtaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä
  • Jouni Vuorijärvi, johtava nuorisotyönohjaaja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hankkeen vastuuhenkilö.

Pähee –hankkeen projektipäälliköksi/hanketyöntekijäksi valittiin Kari Surma-aho ajalle 1.10.2019-31.8.2021. Vastaavaksi ajaksi hänelle on myönnetty virkavapautta omasta tehtävästään Iisalmen seurakunnan nuorisotyönohjaajana.

- Etelä-Savon Ely-keskus on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen 28.8.2019.

Tiedote 3.9.2019: PÄHEE -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta noin 138 000 euroa

Pähee –hankkeesta lyhyesti:

Nykyaikaiset päihde- ja asennekasvatusmenetelmät perustuvat yhä vähemmän uhkakuviin ja pelotteluun, pikemminkin oivaltavan informaation käsittelyyn sekä nuoren päätöksentekokyvyn vahvistamiseen. Käytössä olevat menetelmät ovat Suomessa sangen perinteisiä ja samalla nuorisokulttuurin huomiotaloudessa nämä uhkaavat jäädä marginaaliin trendikkäämpien päihdemyönteisten nuorisovirtausten rantauduttua Suomeen.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää uuden sukupolven osallistava päihde- ja asennekasvatusväline, ”PÄHEE”, 15-19-vuotiaille nuorille. Väline hyödyntää pelillisyyttä, virtuaalitekniikkaa sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Mallin avulla edistetään ja vahvistetaan nuoren omaa päätöksentekokykyä sekä kokemusta omasta mielekkäästä osallisuudesta. Työkalu on kokonaan uudenlainen tapa hyödyntää teknologian, fyysisen kohtaamisen sekä osallisuuden keinoja ja menetelmiä.

Pähee-välineen suorana vaikutuksena alueella käynnistyy uuden sukupolven päihde- ja asennekasvatusmenetelmä päähakijan tuottamana. Lisäksi menetelmää on levitetty ja käyttöönottoon kannustettu nuorisotyön verkoston piirissä. PÄHEE on saanut pakohuonepelinä hyväksynnän asenne- ja päihdekasvatusvälineenä kasvattajien keskuudessa. Nuoret kokevat pelin mielekkäänä sekä vahvistavan omaan päätöksentekokykyä. Päihteiden käyttö nuorten keskuudessa on vähentynyt.

Keskipitkällä aikavälillä Pähee -päihde- ja asennekasvatusmenetelmänä toimii eri puolella Itä-Suomea, mahdollisesti valtakunnallisesti. Syrjäytyminen on vähentynyt. Päihteiden käyttö on vähentynyt. Sosiaalinen vahvistuminen etenee

”Pähee”-väline tuotetaan neljässä vaiheessa. Ensin (1) tunnistetaan ja määritellään teemakokonaisuus ja luodaan käsikirjoituksen viitekehys yhdessä kohderyhmän nuorista koostuvan pilottijoukon (N=30) kanssa

Samalla selvitetään ja tekniset puitteet ja mahdollisuudet. Seuraavassa vaiheessa (2) karsitaan ja yhdistellään ideat ja luodaan käsikirjoitus yhdessä nuorten kanssa palveluntuottajan tuella. Samalla kilpailutetaan ohjelmointityö ja tekniset ratkaisut. Tehdään pilottivaiheen toteutussuunnitelma. Testausvaiheessa (3) vuokrataan loppuajasta tarvittavat koneet ja vp-lasit. Toteutetaan kokeilu ”Pähee”-päihde- ja asennekasvatusvälineen prototyypillä. Kerättyjen käyttäjäkokemusten ja kriittisen arvion pohjalta ohjelmistoa, dramaturgiaa ja fyysistä toteutusympäristöä muokataan. Viimeisessä vaiheessa (4) lisätään tiedonlevittämisen ja kumppanuuksien rakentamisen intensiteettiä nuorisotyön verkostoissa. Viimeisen vaiheen jälkeen PÄHEE on valmiina laajaan käyttöönottoon alueellisesti sekä monistamiseen eri seutukuntien käyttöön valmiine kumppanuuksineen.

”Pähee”-hankkeen toteuttaa Ylä-Savon ev.lut seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä on vahva nuorisotyön toimija, joka tekee määrällisesti ja laadullisesti merkittävää nuorisotyötä kohderyhmän, 15-19-vuotiaat nuoret, parissa. Toteuttaja hyödyntää Pähee-välineen levitystyössä omia laajoja nuorisotyön verkostoja sekä seurakuntien nuorisotyön verkostoa, joka kattaa koko Suomen.

Lisätietoja:

PÄHEE -hanke: Iisalmen seurakunta, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi, 044 733 5215, jouni.vuorijarvi@evl.fi.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

Yhteisen kirkkovaltuuston esityslista ja pöytäkirjat löytyvät täältä >>

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista ja pöytäkirjat löytyvät täältä >>