Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ohjesäännön mukaisista toimintavaltuuksista

  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtajalle, kiinteistöpäällikölle, talouspäällikölle ja ylipuutarhurille oikeuden tehdä hankintoja enintään 50.000 eurolla. Hankintojen tulee perustua hyväksyttyyn talousarvioon.
  • Talouspäällikölle myönnetään oikeus päättää kassavarojen sijoittamisesta, jos sijoituksen arvo on enintään 1.000.000 euroa. Talouspäällikkö voi päättää myös sijoituksen purkamisesta.
  • Kiinteistöpäällikölle myönnettyjä hankintavaltuuksia täsmennetään siten, että vahvistetun metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän hoidosta ja myynnistä kiinteistöpäällikkö voi päättää enintään 50.000 eurolla.
  • Maa-alueiden vuokraamisesta kiinteistöpäällikkö voi päättää enintään 10 vuodeksi, koska nykyisen kirkkolain mukaan yli 10 vuoden vuokrasopimukset tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi ja uuden kirkkolain mukaan alistusmenettely poistuu ja asiasta päättää lopullisesti yhteinen kirkkovaltuusto.

Yhteisen kirkkoneuvoston 21.3.2023 kokouksen pöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (domus.evl.fi).

Lisätietoja

Katariina Bergbacka
Katariina Bergbacka
hallintojohtaja
Postiosoite: Ilvolankatu 14b. Käyntiosoite: Riistakatu 11b
74100 Iisalmi

Toimin seurakuntayhtymän hallintojohtajana vastaten hallinto- ja henkilöstöhallinnon asioista. Minulle toimitetaan myös yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsittelyyn menevät asiat.

22.3.2023 07.09