Uutislistaukseen

Kuulutus ennakkoäänestyksestä Iisalmen seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Iisalmen seurakuntatalon kappelissa, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi, kello 9.00–18.00, sekä seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 

 • Lähetyskirppu, Kauppakatu 15, 74100 Iisalmi, 8.11. klo 10-12 ja 10.11. klo 10-12
 • Iisalmen lyseo, Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi 9.11. klo 10.45-11.45
 • Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi 8.11. klo 11-13
 • Kulttuurikeskus, kirjasto, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi, 9.11. klo 9-11
 • Runnin kylpylä, Runnintie 407, 74595 Runni. 10.11. klo 9-11
 • K-Citymarket, Eteläntie 4, 74130 Iisalmi, 11.11. klo 16-18
 • Prisma, Parkatintie 2, 74120 Iisalmi, 11.11. klo 16-18
 • K-Lippis, Tuumakatu 1, 74130 Iisalmi, 10.11. klo 13-15
 • Pörsänmäen nuorisoseurantalo, Lappeteläntie 110, 74550 Pörsänmäki, 11.11. klo 9-11
 • K-Market Makkaralahti, Kaarikatu 18, 74120 Iisalmi 9.11. klo 9-11
 • K-Supermarket Torikulma, Satamakatu 10, 74100 Iisalmi, 12.11. klo 9-11
 • Savonia ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi, 10.11. klo 11-13

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistosta, Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi, ja vaalien verkkosivuilta 
info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen ma-pe klo 9-13 lisäksi palvelutoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Palvelutoimiston puhelinnumero on 044 7335 202.

Kuulutus on ollut nähtävänä Iisalmen seurakunnan ilmoitustaululla, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi, ajalla 31.10.–12.11.2022. Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.iisalmenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Iisalmi 15.9.2022
Iisalmen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tarja Martikainen

31.10.2022 08.13