Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokousuutiset 17.5.2022

Graafinen kuva, jossa kuuden kirkon tornin ääriviivat ja puheenjohtajan nuija.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä leikkaa prosentilla menojaan

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2023 sekä vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Talousarvioraami 2023 on laadittu niin, että käyttötalouden nettokustannuksiin on tehty laskennallinen vähennys 1,0 %. Käyttötalouden nettokustannukset vähenevät yhteensä noin 106 000 eurolla vuoteen 2021 verrattuna. Raamin kokonaissumma on noin 6 600 000 euroa, josta seurakunnan toiminnan osuus on noin 3 530 000 euroa.

Kirkollisverokertymä näyttää ennusteissa säilyvän lähivuosina vakaana jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta. Kirkollisverokertymä on laskenut 2016 vuodesta -4,1% mutta lähivuosina arviot vaihtelevat 0,2% kasvusta -0,3% laskuun. Vuoden 2025 ennusteessa verokertymä kuitenkin vähenee jo -0,9%.

Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus maksetaan kuntien asukasluvun perusteella ja sitä saataneen tulevina vuosina noin 808 000 euroa indeksikorotuksen kattaessa kuntien väkiluvun vähenemän.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tulos näyttää tälle vuodelle noin 160 000 euron alijäämää, ensivuodelle 51 500 euron ja sitä seuraavalle 6 800 euron alijäämää. Vuoden 2025 tuloksesta ennakoidaan 68 832 euron alijäämää. Vuosikate ei riittäisi arvion mukaan kattamaan poistoja suunnitelmakaudella 2023–2025 yhtenäkään vuotena.

Seurakuntayhtymä on onnistunut vähentämään toimintansa aikana nettomenoja miljoonalla eurolla (13 %) kun mukaan lasketaan Keiteleen seurakunnan luvut.

Rantalan Pappilan alueelta esitetään myytäväksi pala maata yksityiselle

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että se myy 480 neliön maa-alueen yksityishenkilöille. Taustalla on Rantalan Pappilan alueella 8.6.2020 voimaantullut asemakaava. Ylä-Savon seurakuntayhtymä omistaa lisämaa-alueen, joka uudessa kaavassa on sisällytetty yksityishenkilön omistamaan erillispientalotonttiin. Maa-aluetta esitetään myytäväksi ostotarjouksen perusteella 7 500 eurolla erillispientalotontin omistaville yksityishenkilöille.

17.5.2022 kokouksen pöytäkirja Linkki avautuu uudessa välilehdessä(domus.evl.fi)

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

18.5.2022 09.50