Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 19.1.2021 kokouksesta

Kaupungin figuuri.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uudet päättäjät on valittu

Kirkkovaltuusto valitsi 19.1.2021 pidetyssä kokouksessaan joukostaan jäsenet kirkkoneuvostoon sekä varapuheenjohtajan vuosille 2021–2022. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Pielaveden seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Arto Penttinen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylin päätöksentekoelin on yhteinen kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Kahden vuoden välein kirkkovaltuusto valitsee joukostaan jäsenet ja varapuheenjohtajan yhteiseen kirkkoneuvostoon. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli määrää yhteiselle kirkkoneuvostolle puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2021-2022

Tuomiokapituli on määrännyt kokouksessaan 26.11.2020 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Pielaveden seurakunnan kirkkoherran, lääninrovasti Arto Penttisen.

Jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

 • varapuheenjohtaja Tuomo Lahtinen (Ossi Martikainen)
 • Tiina Juutinen (Aino Ruotsalainen)
 • Jaakko Jääskeläinen (Sirkku Muilu
 • Minna Kettunen (Raimo Haverinen)
 • Tarja Roivainen (Kati Partanen)
 • Martti Sallinen (Matti Notko)
 • Hanna-Maija Salonen (Oiva Saastamoinen)
 • Aila Siilin-Huttunen (Eila Kurtelius)
 • Osmo Turkki (Kati Åhman)
 • Sakari Yrjänä (Paavo Leppänen)

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2021-2022 valittiin Elina Siirola ja varapuheenjohtajaksi Pertti Laajalahti.

Kirkonsalmen alueelta myytiin viimeinen myynnissä ollut tontti

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myydä yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti Iisalmen kirkonsalmen alueelta tontin yksityisen ostotarjouksen perusteella. Tonttikaupat alistetaan vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Osoitteessa Vanha Kirkkotie 8 sijaitseva 936 m2 kokoinen tontti päätettiin myydä 16 000 eurolla ostotarjouksen mukaisesti. Neliöhinnaksi muodostuu 17,1 €/m2.

Ylä-Savon seurakuntayhtymällä on ollut myynnissä Kirkonsalmen alueella kolme rakentamatonta asemakaava-alueella sijaitsevaa tonttia osoitteissa Vanha Kirkkotie 8-12. Kaikki kolme tonttia on nyt myyty.

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 19.1.2021

Yhteisen kirkkoneuvoston päätökset

Varpaisjärven seurakuntatalosta luopumista aletaan valmistella, seurakunnan toiminta siirtyy korvaaviin tiloihin.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi periaateratkaisun Varpaisjärven seurakuntatalon tilaratkaisujen osalta ja päätti että seurakuntatalosta luopumista aletaan valmistella, kun toiminnot on saatu siirrettyä korvaaviin tiloihin. Varpaisjärven seurakuntatalolta pyydetään lausunto seurakuntaneuvostolta luopumisesitykseen liittyen.

Ratkaisua perustellaan sillä, että kiinteistön vuotuisten ylläpitokulujen, alhaisen käyttöasteen ja sisäilmatilanteen kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää toiminta seurakuntatalolta tiloihin, jossa henkilöstö ja tilojen käyttäjät voivat oirehtimatta työnsä hoitaa ja tilat ovat laajuudeltaan tarpeita vastaavat. Kirkkoon tehdään tarvittavat muutostyöt ja vuokrataan tarpeelliset kokoontumistilat lapsi- nuoriso- ja diakoniatyölle. Muistotilaisuuksien järjestämiseen tarjotaan Lapinlahden seurakuntataloa tai paikallista yksityistä palveluntuottajaa.

Tarvittavat tilat vuokrataan mahdollisesti Varpaisjärven keskustassa osoitteessa Kauppatie 25. Vuokravaihtoehtoon on järjestetty työntekijöille 13.–15.1. väliseksi ajaksi tutustumisjakso sekä rakennusterveysasiantuntijan katselmus. Lopullinen toiminnan siirtäminen edellyttää mahdollisesti myös rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää päätöstä käyttötarkoituksen muutoksesta.

Varpaisjärven seurakuntatalo

Varpaisjärven seurakuntataloa on tutkittu ja korjattu useaan kertaan vuosina 2017–2020. Viimeisimmissä tarkastusmittauskissa ei ole havaittu viiteitä mahdollisista rakenteellisista vaurioista, ilmanvaihtojärjestelmässä olevista puutteista tai muistakaan sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Edelleen kuitenkin valtaosa työtekijöistä oireile ja kokee sisäilman heikentyneen ei kykene työskentelemään seurakuntatalolla.

Rakennuksen bruttoala on 878 m2 ja siitä on säännöllisessä käytössä alle puolet. Tilavarausjärjestelmän mukaan käyttöaste säännöllisesti käytössä olevissa tiloissa kuten seurakuntasalissa on n. 6 % ja lasten päiväkerhotilassa n. 7 %. Kiinteistön vuosittaiset pakolliset (lämmitys, sähkö, puhtaanapito, kiinteistövero, vakuutus- ja kiinteistönhoito) ylläpitokulut ovat noin 40 000–45 000 euroa. Lisäksi rakennuksen korjauksiin ja vuosikunnossapitoon joudutaan säännöllisesti varautumaan.

Kevään 2021 kokoussuunnitelma

 • Yhteisen kirkkoneuvoston (YKN) kokoukset:
 • tiistai 19.1.2021 klo 16.00
 • tiistai 23.2.2021 klo 16.00
 • tiistai 23.3.2021 klo 16.30 *tilinpäätös 2020
 • tiistai 20.4.2021 klo 16.30
 • tiistai 18.5.2021 klo 16.00
 • tiistai 8.6.2021 klo 16.30

Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV) kokoukset

 • Aikataulu kevään 2021 kokouksille:
 • tiistai 19.1.2021 klo 18.00
 • tiistai 23.3.2021 klo 18.00 * seminaari
 • tiistai 18.5.2021 klo 18.00 * tilinpäätös ja seminaari

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 19.1.2021

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044-7335 211 ja katariina.bergbacka@evl.fi

20.1.2021 08.50