Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutisiin pääset seuraavista linkeistä: Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi.


 

Uutislistaukseen

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_52_THUMB.png

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 19.11.2019

20.11.2019 09.22

Koukouksen aiheita olivat mm. lausunnon antaminen Rantalan asemakaavaehdotukseen, Veto 3 -hankkeessa toteutettu selvitys yhden seurakunnan perustamisesta, haudan peittäminen sekä puukaupat. 

Lausunnon antaminen Rantalan asemakaavaehdotukseen 

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Rantalan pappilan uutta asemakaavaehdotusta. Se on laadittu yhdistelemällä kahta aiemmin esillä ollutta asemakaavaehdotusta ja näistä saatujen palautteiden perusteella. Yhteisellä kirkkoneuvostolla ei ollut huomauttamista uuteen ehdotukseen. Asemakaavaehdotus on menossa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja on sen jälkeen tulossa nähtäville. Iisalmen kaupungin Teknisen lautakunnan kokouksen 29.10.2019 pöytäkirjassa on lisätietoa uudesta kaavaehdotuksesta kohdassa AK 374 Rantalan pappilan asemakaavan muutos. Rantalan pappilan asemakaavan muutoksesta on laajemmin tietoa Iisalmen kaupungin sivustolla.

Selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisessa 

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Veto 3 –hankkeeseen liittyvän selvityksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle tiedoksi ja myöhempiä toimenpiteitä varten. Seurakuntalaisia kuullaan paikkakunnittain helmikuun aikana. Aiheesta on julkaistu tiedote 12.11. Yhden seurakunnan mallia ehdotetaan Ylä-Savoon >>

Seurakuntalaisten kuulemisajankohdat ovat seuraavat: 

Iisalmi tiistaina 4.2.2020 klo 17 Iisalmen seurakuntatalon yläsalissa 

Varpaisjärvi keskiviikkona 5.2.2020 klo 17 seurakuntatalolla 

Pielavesi keskiviikkona 12.2.2020 klo 17 seurakuntatalolla 

Lapinlahti torstaina 13.2.2020 klo 17 seurakuntatalolla 

Keitele keskiviikkona 19.2.2020 klo 17 seurakuntatalolla 

Sonkajärvi torstaina 20.2.2020 klo 17 seurakuntatalolla. 

Haudan voi peittää vain hautausmaan omat työntekijät ja hautausmaiden haudankaivu-urakoitsijat 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että arkkuhaudan voi peittää vain hautausmaiden työntekijät ja haudankaivu-urakoitsijat. Perusteena on työturvallisuus- ja siunausten aikataulutuksesta johtuvat syyt. Omaiset voivat peittää haudan jatkossa vain erityistapauksissa seurakuntapuutarhurin myöntämällä luvalla. Omaisilla ja saattoväellä on jatkossakin mahdollisuus heittää hautaan käsin jäähyväismultaa ja -kukkia. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä tekee puukauppoja 98.000 eurolla  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä seuraavat puukaupat: 1) Lapinlahden leimikko: Keitele Forest Oy:lle yhteishintaan 10.477 euroa ja 2) Vieremän leimikko: Keitele Forest Oy:lle yhteishintaan 87.702 euroa. Puukauppojen kokonaishinta on yhteensä 98.179 euroa. Hakattavat leimikot sijaitsevat Vieremällä tilalla Pappilansalo Rno 18:91 ja Lapinlahdella tilalla Pasala Rno 29:35. Lapinlahden leimikko koostuu ensiharvennuksesta, harvennuksesta ja avohakkuusta. Vieremän hakkuu on uudistushakkuuta. 

Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä talvella 2019–2020. Lapinlahden leimikosta saatiin vain yksi tarjous ja Vieremän leimikosta viisi tarjousta määräaikaan mennessä. 

 

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista ja pöytäkirjat löytyvät täältä >> 

Lisätietoja: Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttinen, 0400 914 006, arto.penttinen@evl.fi ja hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.