Uutislistaukseen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2022–2024 hyväksyttiin - kiinteistöjen investointimenot huomattavia

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 esitetyssä muodossa. Talousarvion 2022 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden vähennyksistä huolimatta 164 617 euron alijäämää.

Investointiosan nettomeno vuonna 2022 on 1 187 500 euroa. Koska arvioitu vuosikate (=tulorahoitus) noin 310 000 euroa ei riitä kattamaan investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2022 peräti noin 877 000 euroa.

Huomattavat investointimenot muodostuvat Hirsikankaan leirikeskuksen korjaushankkeesta ja Pielaveden kirkon alapohjan korjauksesta, sekä mahdollisista Varpaisjärven kirkkotilan muutoksista.

Hirsikankaan korjaushankkeelle on varattu 500 000 euroa (vuodelle 2023 varattu 500 000 euroa) kokonaiskustannusten ollessa 880 000 euroa. Pielaveden kirkon alapohjan korjauskustannus on 400 000 euroa, johon haetaan kirkkohallitukselta avustusta mahdollinen enimmäismäärä. Varpaisjärven kirkon korjauksiin on varattu 100 000 euron suuruinen määräraha.

Vaikka talousarvioon on vuodelle 2022 varattu 500 000 euron suuruinen määräraha Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjaukseen, seurakuntayhtymässä vielä selvitetään sen toteuttamista. Valtuustoseminaarissa 26.1.2022 keskustellaan kolmen eri kiinteistön tulevaisuudesta, näistä yksi on Hirsikankaan leirikeskus. Samalla tarkistetaan myös Varpaisjärven kirkon korjaukseen varatun määrärahan riittävyys ja selvitetään Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen myyntiasiaa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti jatkaa Varpaisjärven kirkon suunnittelua nyt laadittujen luonnossuunnitelmien perusteella. Tarkennusta vaatii mm. suunnitelman rajaus mitä kaikkea tehdään ja sadevesijärjestelmän toteutussuunnitelma. Kirkkohallitus edellyttää suunnitelmien tarkennusta. Seurakuntayhtymä voi hakea tähän asti toteutuneisiin ja tuleviin suunnittelukustannuksiin avustusta vuoden 2021 loppuun mennessä. Varsinaiseen rakennustyöhön avustusta haetaan vasta vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi

 

8.12.2021 16.40