Uutislistaukseen

Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle Varpaisjärven seurakunnan tilakysymyksiin liittyen

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Varpaisjärven Eläkeliiton aloitteen tietoonsa saatetuksi.

Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistyksen 29.9.2021 alulle laittamassa vetoomuksessa allekirjoittaneet vetoavat Ylä-Savon yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Kuopion tuomiokapituliin, että nämä seurakuntayhtymän ja Kuopion hiippakunnan ylimpinä päättävinä eliminä keskeyttäisivät välittömästi meneillään olevan suunnittelutyön, joka tähtää Varpaisjärven kirkon muuttamiseen nk. monitoimikirkoksi.

Vetoomuksessa ehdotetaan, että tuohon suunnittelutarkoitukseen varattu määräraha käytetään sen sijaan joko uuden seurakuntatalon rakentamisen suunnitteluun tai nykyisen seurakuntatalon muutos- ja korjaustöiden suunnitteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Varpaisjärven Eläkeliiton aloitteen tietoonsa saatetuksi. Kirkkotyöryhmän työskentely on kesken ja työryhmän tehtäväksi on annettu Varpaisjärven tila-asioiden kokonaisvaltainen käsittely. Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu kirkon tilaluonnokseen kokouksessaan 30.11.2021 ja seurakuntayhtymässä tila-asioista järjestetään valtuustoseminaari 26.1.2022.

Tietoa kirkkotilan muutossuunnitelmista ja seurakuntatalon tulevaisuudesta

Päätöksiä Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutoksista tai seurakuntatalon tulevaisuudesta ei ole vielä tehty. Kirkkotilan muutossuunnitelmien sisällöstä viestitään seurakuntalaisille marraskuun loppupuolella. Varpaisjärven seurakuntaneuvostolle esitellään kirkkotilan muutossuunnitelmia 29.11.2021 pidettävässä kokouksessa ja yhteiselle kirkkoneuvostolle 30.11.2021 pidettävässä kokouksessa. Näissä kokouksissa ei vielä päätetä siitä, toteutetaanko kirkkotilaan suunnitelmien mukaisia muutoksia.

Ennen päätöksiä kirkkotilan muutossuunnitelmista tarvitaan vielä tietoa kustannuksista, päätös mahdollisesta kirkkohallituksen rakennusavustuksesta ja museoviraston sekä kirkkohallituksen hyväksyntä muutoksille. Päätöksiin tulee vaikuttamaan myös seurakunnan toimintaan tarvittavien tilatarpeiden kokonaisuus, jonka selvittäminen on annettu kirkkotilatyöryhmälle.

Yhteisen kirkkoneuvoston 9.11. kokouksen pöytäkirja (pdf)

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.f

10.11.2021 09.42