Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 9.11.2021 kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee kokouksessaan muun muassa seurakunnilta pyytämiään lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmasta sekä Hirsikankaan korjaushankkeesta. Kokous pidetään poikkeuksellisesti Hirsikankaan leirikeskuksessa ja samalla tutustutaan leirikeskuksen tiloihin.    

Kaupungin siluetti.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 ovat ollut lausuntokierroksella seurakuntaneuvostoissa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tulevassa kokouksessaan saadut lausunnot ja päättää siitä, esittääkö se yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 hyväksymistä alkuperäisessä muodossa. 

Iisalmen ja Lapinlahden seurakuntaneuvostoilla sekä vuoden 2022 alussa aloittavan Nilakan seurakunnan järjestelytoimikunnalla ei ollut huomautettavaa talousarviosta vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024. Sonkajärven seurakuntaneuvosto antaa lausunnon 2.11. kokouksessaan.  

Varpaisjärven seurakuntaneuvosto esittää talousarvion investointiosaan 50 000 euron määrärahaa vuodelle 2022 seurakuntatalon suunnittelua varten. Tätä ei kuitenkaan puolleta yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyssä päätösehdotuksessa, koska yhteinen kirkkoneuvosto on antanut Varpaisjärven kirkkotyöryhmän tehtäväksi miettiä myös Varpaisjärven tilojen kokonaisuutta. Työryhmän työskentely on vasta alussa.  

Lisätietoa talousarviosta vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 12.10.2021 julkaistu uutinenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Siirryt linkistä ylasavonseurakunnat.fi –sivustoon) 

Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu Hirsikankaan leirikeskukseen – päätöksiä peruskorjauksesta tehdään myöhemmin  

Yhteinen kirkkoneuvosto pitää kokouksensa Hirsikankaan leirikeskuksessa ja tutustuu samalla leirikeskuksen tiloihin. Kokouksessa käsitellään seurakuntaneuvostojen antamia lausuntoja Hirsikankaan korjaushankkeesta. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että päätös korjaushankkeesta tehdään vasta, kun on valmistunut esitys mahdollisuudesta leirien pitämiseen muualla kuin seurakuntayhtymän omissa leirikeskuksissa. 

Hirsikankaan leirikeskus on tällä hetkellä Ylä-Savon seurakuntayhtymän ainoa ympärivuotisessa käytössä oleva leirikeskus. Kiinteistö muodostuu kahdesta eri aikakaudella rakennetusta rakennuksesta, joista vanha osa 248 m2 on rakennettu 1940-luvulla ja uudempi osa 454 m2 on valmistunut vuonna 1978. Leirikeskukseen ei ole tehty aiemmin peruskorjausta. Hanke- ja korjaussuunnitelmassa selvitettiin tarvittavat korjaustoimenpiteet, että kohde palvelisi kiinteistöstrategian mukaisesti leirikeskuskäyttöä mahdollisimman pitkään. Korjaushankkeen toteutuksen kustannusarvio on 876 590 euroa.   

Kokouksen asialista

 • Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma
 • vuosille 2022―2024.
 • Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelma.
 • Lisätalousarvio Varpaisjärven seurakunnalle.
 • Hautaoikeuden menettäminen haudan hoidon laiminlyönnin
 • vuoksi, Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmaalla.
 • Pielaveden ja Keiteleen seurakunnan virkojen lakkauttaminen.
 • Nilakan seurakunnan virkojen perustaminen.
 • Palvelusihteerin valitseminen.
 • Siivoustyönohjaajan valitseminen.
 • Eron myöntäminen palvelusihteerille
 • Palvelusihteerin viran haettavaksi julistaminen
 • Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle Varpaisjärven seurakunnan tilakysymyksiin liittyen.

Kokouksen esityslista (pdf -tiedosto)

LIsätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi

2.11.2021 13.09