Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 23.3.2021

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto kokoontui 23.3.2021 päättämään yhteisistä asioista.

Kaupungin siluetti.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 23.3.2021

Yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee yksi jäsen lisää

Keiteleen seurakunta sai yhden paikan yhteiseen kirkkoneuvostoon liittyessään Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Kun jäsenmäärää lisätään yhdellä, pysyy seurakuntien edustajien määrä entisellään muissa seurakunnissa. Yhteinen kirkkovaltuusto muutti ohjesääntöä jäsenten määrän osalta, jonka tuomiokapitulin on vielä vahvistettava. Jatkossa yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu 10 jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi.

Maakauppoja Iisalmessa ja Keiteleellä

Iisalmesta myydään 1 292 neliön pientalotontti 19 336 eurolla yksityishenkilölle. Keiteleellä myydään 0,5 hehtaarin määräala metsämaata yksityishenkilölle 3 700 eurolla. Päätökset myynnistä tehtiin yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Kaupoille tarvitaan vielä kirkkohallituksen vahvistus.

Yhteisen kirkkovaltuuston 23.3.2021 kokouksen pöytäkirja (pdf)

Yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 23.3.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Tilinpäätös oli 196 292 euroa ylijäämäinen. Seurakuntayhtymän hyvää tulosta selittää koronapandemian vuoksi käyttämättä jääneiden toiminnan määrärahojen osuus, 60 000 euroa ennakoitua suuremmat puunmyyntituotot ja 52 000 euroa ennakoitua suurempi kirkollisverojen kertymä. Keiteleen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus käsiteltiin erikseen, koska seurakunta on ollut Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsen vasta vuoden 2021 alusta lukien. Keiteleen seurakunnan tilinpäätös oli 54 290 alijäämäinen. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautaushoitorahaston tilinpäätös oli 7 169 euroa ylijäämäinen ja Keiteleen seurakunnassa 955 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää valtuustolle molempien hautainhoitorahastojen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Useita kiinteistöjä päätettiin laittaa myyntiin

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti laittaa myyntiin Sonkajärven kanttorilan, Pielaveden kanttorilan, Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuskuksen ja Päiviönkatu 28:ssa sijaitseva kerhotilan Iisalmessa. Vuonna 2016 vahvistetun kiinteistöstrategian mukaisesti näistä kiinteistöistä luovutaan. Kohteet laitetaan myyntiin ja kaupataan julkisessa huutokaupassa Huutokaupat.com:in kautta kevään 2021 aikana.

Rippikoulumaksuihin ei tule korotusta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pitää rippikoulumaksut ennallaan. Leiripäivä maksaa 18 euroa henkilöltä ja päivärippikoulu on maksuton. Muualla pidettävien rippikoulumaksut yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa tapauskohtaisesti.

Henkilöstövalintoja

Viestintäsihteerin vakituiseen työsuhteeseen valittiin Anssi Saarelainen 1.4.2021 lukien. Taloussihteerin ja seurakuntamestarin virkojen hakuaikaa jatkettiin.

Pähee –hankkeelle haetaan jatkoaikaa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti varata Pähee -hankkeelle vuoden 2022 talousarvioon 17 000 euroa, mikäli Ely-keskus hyväksyy Pähee -hankkeen jatkohakemuksen. Jatkohakemuksen jättämiseen tarvitaan ehdollinen päätös omarahoitusosuudesta 16 548 euron, jotta jatkohakemus voidaan tehdä. Pähee hanke on päättymässä 31.8.2021. Koronarajoitteet ovat estäneet pelin testaamisen kouluilla, aidossa ympäristössä, aidolla kohdeyleisöllä. Jatkohankkeessa selvitetään myös virtuaalisen pakohuonepelin kehittämistä verkon yli pelattavaksi.

Pähee-hanke on pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää uudenlainen osallistava, nuorten omaa päätöksentekokykyä vahvistava päihde- ja asennekasvatusväline, hyödyntäen pelillisyyttä, virtuaalitekniikka sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Päheen avulla pyritään vähentämään nuorten päihteiden käyttöä ja tätä kautta ennaltaehkäisemään niiden liikakäytöstä johtuvaa syrjäytymistä.

Yhteisen kirkkoneuvoston 23.3.2021 kokouksen pöytäkirja (pdf)

24.3.2021 11.34