Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Tiivistelmä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä 18.11.2014

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui ti 18.11.2014. Alla tiivistelmä kokouksen päätöksistä. Linkki pöytäkirjaan löytyy tiedotteen lopusta.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2017 on ollut seurakuntaneuvostojen lausuntakierroksella. Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi lausunnot ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä esitetyssä muodossa. Talousarvioon 2015 on tehty yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn 22.10.2014 jälkeen muutama tekninen korjaus, joiden vaikutus on 1.599 euroa tulosta parantava. Talousarvion tuloslaskelman korjattu tulos vuodelle 2015 on muutosten jälkeen -309.905 euroa alijäämäinen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä oli julkisyhteisöille hankintapalveluja tarjonneen Suomen Julkishankinta Oy:n osakas, mutta yhtiön toiminta loppui alkuvuodesta 2014. Seurakuntayhtymä on harkitsemassa yhteistyötä kuopiolaisen IS-Hankinta Oy:n kanssa, joka tarjoaa julkisyhteisöille hankintapalveluja. IS-Hankinnan asiakkaina ovat kaikki alueen kuntayhtymät ja useimmat alueen kunnat. Yhtiö tarjoaa osakkailleen laaja-alaista hankintapalvelua erilaisiin palveluihin ja tuotteisiin liittyen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy IS-Hankinta Oy:n tarjouksen osakkeen merkintähinnasta ja hankintojen puitesopimuksen liitteen mukaisesti siten, että hankintapalvelu astuu voimaan 1.1.2015.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelman. Tasa-arvon edistäminen työelämässä tarkoittaa sitä, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi työelämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan.

Seurakuntayhtymä omistaa Lapinlahdella asemakaava-alueella vuokratontteja, jotka on vuokrattu kiinteistöjen ja rakennusten omistajille. Osa vuokrasopimuksista on päättymässä vuosina 2015–2017 ja osa vuokralaisista on ollut yhteydessä seurakuntayhtymään tonttien ostoon liittyen. Vuokralaiset ovat halukkaita joko ostamaan tontin tai tekemään uuden sopimuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto teki periaatepäätöksen Lapinlahden vuokratontteihin liittyen, jossa kaikille nykyisille vuokralaisille lähetetään tarjous joko tontin ostosta tai vuokraamisesta. Jos vuokralaiset eivät ole halukkaita tässä vaiheessa ostamaan tonttia, nykyinen vuokrasopimus jatkuu vuokra-ajan loppuun saakka ja uutta vuokraa sovelletaan nykyisen vuokra-ajan umpeuduttua.

Kokouksen pöytäkirjat tarkastettiin 18.11.2014 ja se on kokonaisuudessaan luettavissa tarkastuksen jälkeen täältä >>

Lisätietoja,

Katariina Bergbacka
hallintojohtaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Riistakatu 11 b
74100 Iisalmi
puh. 044-7335 211
katariina.bergbacka@evl.fi

31.12.2014 13.02