Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Tiivistelmä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä 22.10.2014

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui ke 22.10.2014. Alla tiivistelmä kokouksen päätöksistä. Linkki pöytäkirjaan löytyy tiedotteen lopusta.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja esittää seurakuntaneuvostoille, että se antaa lausuntonsa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015–2017. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=toimintakate) on 6.659.623 euroa, joten se alittaa talousarvioraamin 13.826 eurolla    (-0,21 %). Vuoden 2014 talousarviossa toimintakate oli 6.626.481 euroa, johon verrattuna esityksessä 2015 on lisäystä 0,5 %.


Kirkollisverotulojen arvioidaan vähentyvän Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ensi vuonna -1,9 %, yhteisöverotulojen lisääntyvän +2,5 % ja verotulojen yhteensä vähenevän -1,4 % vuoden 2014 ennakoituihin tilitysmääriin verrattuna. Vuoden 2015 verotulojen tilitysmääriksi arvioidaan kirkollisveroissa 6.475.000, yhteisöveroissa 820.000 ja yhteensä 7.295.000 euroa. Talousarvion 2015 tuloslaskelma osoittaa -311.434 euron alijäämää. Investointiosan nettomeno vuonna 2015 on yhteensä 485.000 euroa. Poistojen määrä tuloslaskelmaosassa on 440.110 euroa. Kohteina vuoden 2015 investointiohjelmassa ovat Lapinlahden seurakuntatalon ilmanvaihtojärjestelmän korjaus kustannusarvioltaan 310.000 ja Varpaisjärven kirkon ikkunoiden korjausmaalaus kustannusarvioltaan 175.000 euroa.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevat luvut suunnitelmavuosille 2016–2017 osoittavat edelleen yli 300.000 euron alijäämiä. Jos yleinen talous-tilanne ja sen myötä kirkollisverotilitykset eivät käänny kasvuun ja kirkollisveron tuloveroprosentti säilytetään vuonna 2016 ennallaan, on talousarviokehys vuodelle 2016 laadittava huomattavin säästötavoittein.

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelumaksut vuodelle 2015. Maksut vuodelle 2015 löytyvät seurakuntayhtymän verkkosivumme täältä >>

Tuomirannasta yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa ns. Tuomiranta-työryhmän, jonka toiminta tähtää leirituvan uudenlaiseen käyttöön. Edustajina työryhmässä ovat seurakuntayhtymän hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö ja Iisalmen seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Mukaan voidaan myöhemmin nimetä lisäksi muiden tahojen edustajia.

Kustaa Aadolfin kirkon kaavoitukseen liittyen yhteinen kirkkoneuvosto esittää Iisalmen kaupungille, että kirkon asemakaavoitusta laaditaan vaihtoehdon 2. mukaan, jolloin Kirkkotie säilyy entisellä paikallaan ja seurakuntayhtymän omistaman alueen eteläpäätyyn kaavoitettaisiin erillispientalojen korttelialue (kolme tonttia). Tonttien sijoittamista hautausmaan aitaa vastaan, yhden vaihtoehdon mukaisesti, ei pidetä suositeltavana. Seurakuntayhtymä pitää tärkeänä, että kaavaluonnoksessa Isopappilankujaksi merkitty kevyen liikenteen väylä voi jatkossa toimia isompien tilaisuuksien aikana toisena ajoväylänä. Lisäksi esitetään, että kirkon tontiksi merkittyä aluetta pienennetään rajautumaan nykyiseen kiviaitaan ja paikoitusalueeksi varattua aluetta hieman pienennetään.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä puukauppoja (Lapinlahdella, Pielavedellä ja Vieremällä), joiden arvioitu kokonaishakkuutulo on 79.371 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa, että Iisalmen Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen asuntola on päätetty toistaiseksi sulkea sisäilmaongelmien vuoksi. Kaikki Iisalmen seurakunnan omat leirit on siirretty pääosin muihin leirikeskuksiin noin vuoden ajaksi. Vielä ei ole päätetty, miten isoihin korjauksiin rakennuksessa ryhdytään ja mikä on niiden aikataulu. Päärakennuksen käyttö jatkuu normaalisti.

Kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan 23.10.2014 ja se on kokonaisuudessaan luettavissa tarkastuksen jälkeen täältä >>

 

Lisätietoja,

Katariina Bergbacka
hallintojohtaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Riistakatu 11 b
74100 Iisalmi
puh. 044-7335 211
katariina.bergbacka@evl.fi

31.12.2014 12.22