Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Kaupungin figuuri.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 9.6.2020 kokouksesta

10.6.2020 08.59

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 9.6.2020 päättämään seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisistä asioista.

Iisalmen kaupungin kanssa solmitaan esisopimus Mansikkaniemen uudesta koulusta Iisalmen seurakunnan käyttöön vuokrattavista tiloista

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Iisalmen kaupungin kanssa solmittavan esisopimuksen Mansikkaniemen uudesta koulusta vuokrattavista tiloista, Iisalmen kaupungille esitettiin kuitenkin joitakin tarkennuksia esisopimusluonnokseen. Iisalmen seurakuntaneuvosto on antanut aiemmin lausunnon seurakunnan tilatarpeesta Mansikkaniemen alueella ja lapsivaikutusten arviointi on myös suoritettu. Kaupungille on toimitettu arvio tilojen käyttäjämääristä ja muista alustavista tiedoista, jonka mukaan määräytyy myös vuokrattavan tilan pinta-ala. Mansikkaniemen alueella aiemmin järjestetyt kerhot siirtyvät uudelle rakennettavalle koululle sen jälkeen, kun tilat valmistuvat.

Virkoja avautuu haettavaksi

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan Varpaisjärven seurakunnan diakonian viralle. Hakuaika on 1.9.–30.9.2020. Varpaisjärven seurakunnassa on vain yksi diakonin virka, jota ei kirkkolain mukaan voi jättää täyttämättä muutoin kuin määräajaksi tuomiokapitulin suostumuksella. Diakonian viran täyttämistä perusteltiin myös sillä, että seurakunta tarvitsee kokoaikaisen diakonin viranhaltijan.

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan myös Sonkajärven seurakunnan kanttorin viralle 1.9.2020 lukien. Tämän viran hakuaika päättyy 30.6.2020.

Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo Arto Kaikkosen valituksen aiheettomaksi

Arto Kaikkonen vaatii valituksessaan 26.5.2020, että yhteisen kirkkovaltuuston 21.4.2020 § 14 päätös on purettava hallinnollisen käsittelyn virheellisyyden vuoksi ja Ylä-Savon seurakuntayhtymälle taloudellisesti vahingollisena. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt valituksesta Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausunnon. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 21.4.2020 § 14 myydä Iisalmen kaupungille yhteensä 7 849 m2:n suuruiset alueet 76 609,50 euron kauppahinnalla liitettäväksi Mansikkaniemen koulun tonttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa lausunnossaan, että yhteisen kirkkovaltuuston 21.4.2020 § 14 päätös on tehty oikeassa järjestyksessä, päätös on myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän edun mukainen ja asia on muutoinkin valmistelu asianmukaisesti ja lainmukaisesti ja näistä syistä Arto Kaikkosen valitus tulee aiheettomana hylätä, eikä yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä tule purkaa. Valitukseen annettiin myös yksityiskohtainen vastine.