Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 19.5.2020 päätöksiä

Asilistalla olivat lausunnon antaminen Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta, hoitamattomien hautojen kuuluttaminen, taloustilanne koronaepidemia-tilanteessa ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti kesällä 2020.
 

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset-6.png

Ylä-Savon yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lausunnon antamista yhden yhteisen seurakunnan rakentamisesta 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.5. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lausunnon antamisesta Veto 3 –hankkeeseen liittyen. Neuvosto päätti äänin 6-5 esittää valtuustolle, että se antaa Martti Sallisen esittämän ja Osmo Turkin kannattaman lausunnon, jonka mukaan Iisalmen, Keiteleen ja Pielaveden seurakuntaneuvostojen aloitteet Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkamisesta ja yhden yhteisen Ylä-Savon seurakunnan perustamisesta tulee jättää raukeamaan, koska aloitteet eivät Keiteleen seurakuntaa lukuunottamatta ole yksimielisiä, ja koska yhtymän kolme muuta seurakuntaa ovat ottaneet kielteisen kannan kyseiseen aloitteeseen. Vapaaehtoiselle seurakuntaliitokselle ei ole edellytyksiä ilman yksimielisyyttä. Pakkoliitoksen taloudelliset edellytykset eivät täyty, koska seurakuntayhtymällä on yhteinen talous, eikä toiminnallisiakaan perusteita sellaiselle ole. 

Hallintojohtajan pohjaehdotus oli että, valtuusto ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista suunnitelmasta, jonka mukaan Ylä-Savon seurakuntayhtymä purkautuu 1.1.2022 lukien, jos Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan tilalle yksi Ylä-Savon seurakunta. 

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee lausunnon antamista kokouksessaan 3.6.2020. Tämän jälkeen asia menee Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäväksi ja se voi vielä pyytää asiasta seurakunnilta lausuntoja. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkkohallitus. 

Iisalmen ja Pielaveden seurakuntaneuvostot sekä Keiteleen kirkkovaltuusto päättivät aiemmin keväällä tehdä aloitteen yhteisen seurakunnan perustamisesta. Lapinlahden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostot eivät päätyneet aloitteen tekemiseen.  

Hoitamattomien hautojen kuuluttaminen Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmailla 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti toteuttaa Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmaiden hoitamattomien hautojen kuuluttamisen toukokuussa 2020.  

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jos hautapaikka jätetään hoitamatta, voi kirkkoneuvosto julistaa sen menetetyksi ja ottaa sen seurakunnan haltuun.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä etsitään lomautusten sijaan muita säästökohteita  

Koronapandemian tuomiin taloudellisiin haasteisiin ei lähdetä hakemaan ratkaisua lomautusten kautta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, ettei Tuta-neuvotteluja aloiteta ja henkilöstöä lomauteta taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Myös kirkon työmarkkinalaitos on todennut, että seurakunnissa tulisi nykyisessä tilanteessa pyrkiä lomautusten sijasta kaikin tavoin suuntaamaan koko henkilöstön työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan selviytymistä nykyisen kriisitilanteen yli. 

Osalla työntekijöistä on kokoontumisrajoitusten vuoksi vähemmän työtä ja seurakunnissa pidetäänkin kesällä vuosilomia normaalia enemmän. Työtä tehdään talviaikana vastaavasti enemmän, kun työnmäärä on suurempi. Säästökohteita haetaan yksiköittäin sellaisista kohteista, joista voidaan kesken vuoden säästää. Leirejä ja retkiä on peruuntunut ja näin ollen näihin varatut määrärahat säästyvät.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymä myy puuta kesällä 2020 yli 200 000 eurolla 


Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien alueella tehdään sulan maan aikana hakattavia ensiharvennuksia, harvennuksia ja päätehakkuita. Yhteensä puuta myydään 227 000 eurolla. Metsänhoitoyhdistys Savotta ry pyysi seurakuntayhtymän toimeksiannosta tarjouksia puunmyynnistä kesälle 2020.  

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat: 

1) Lapinlahden leimikkojen osalta harvennus ja ensiharvennuskohteet Harvestia Oy:lle hintaan 33 597 euroa ja avohakkuukohteet Keitele Forest Oy:lle hintaan 104 901 euroa. Lapinlahden leimikoista saatiin määräaikaan mennessä viisi tarjousta.  

2) Iisalmen leimikko Metsäliitto osuuskunnalle hintaan 19 021 euroa. Iisalmen leimikoista saatiin määräaikaan mennessä viisi tarjousta.  

3) Pielaveden leimikko: Iisalmen Sahat Oy:lle hintaan 53 652 euroa. Pielaveden leimikoista saatiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta.  

4) Keiteleen leimikko: Vapo konsernille hintaan 9 355 euroa. Keiteleen leimikosta saatiin kuusi tarjousta määräaikaan mennessä.  

5) Sonkajärvi leimikko Iisalmen sahat Oy:lle hintaan 6 858 euroa. Sonkajärven leimikoista saatiin neljä tarjousta määräaikaan mennessä.  

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.  

Pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.ylasavonseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

 

20.5.2020 08.44