Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_17_THUMB.png

Aluekeskusrekisteri Ylä-Savon seurakuntayhtymään

30.1.2019 08.27

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 29.1.2019 päättämään seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisistä asioista. Kokouksessa esitettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen ja johtosäännön hyväksymistä. Keiteleen, Rautavaaran ja Vieremän seurakunnat ovat liittymässä perustettavaan aluekeskusrekisteriin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata palvelusihteerin työsuhteeseen Liisa Uotisen 1.6.2019 lukien, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy aluekeskusrekisterin perustamisen. Jokainen uusi seurakunta osallistuu kuluihin jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.

Käytännössä aluekeskusrekisterissä hoidetaan kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkinta, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät. 

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä, tämä ei ole kuitenkaan vielä tullut pakolliseksi. Uusiin aluekeskusrekisteriin liittyviin seurakuntiin jää kuitenkin vielä mm. toimitusvaraukset ja asiakaspalvelu.

Hannu Huttunen siirrettiin avoimena olevaan seurakuntapuutarhurin virkaan 1.6.2019 lukien ja samalla päätettiin julistaa haettavaksi seurakuntamestarin virka, jota Huttunen tällä hetkellä hoitaa. Yksi kiinteistönhoitajan virka päätettiin jättää täyttämättä.

Iisalmen seurakunnan I kanttorin virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä ja asiaan palataan, kun Veto 3 -kehittämishankkeessa asiassa päästään eteenpäin. Veto 3 – hankkeen tavoitteena on tukea seurakuntia ja yhtymää seurakuntien perustehtävän toteuttamisessa niukentuneilla ja edelleen niukkenevilla resursseilla. Tämä tarkoittaa työn ja tehtävänkuvien sekä rakenteiden uudelleen järjestelyitä, mikä on tehtävä yhteistoiminnassa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Hanke on päättymässä vuoden 2019 lopussa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tiedottajan virkaan valittiin Maria Ojanperä Iisalmesta. Hakijoita virkaan oli yhteensä 22, joista neljä kutsuttiin haastatteluun. 

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi lausuntonsa Rantalan pappilan asemakaavan muutokseen liittyvistä alustavista luonnoksista. Esillä oli vaihtoehdot A) ja B). Päätettiin esittää Iisalmen kaupungille Rantalan alueen kaavoituksen jatkamista vaihto B):n pohjalta, mutta jos olemassa olevan ns. Apupappilan säilyttäminen osoittautuu kannattamattomaksi tai vaikeaksi, voidaan valita vaihtoehdoksi vaihtoehto A).

Itä-Suomen it-aluekeskuksen johtokuntaan Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän jäseneksi vuosille 2019–2022 nimettiin talouspäällikkö Marko Ropponen ja varalle hallintojohtaja Katariina Bergbacka.

Pöytäkirja löytyy verkosta osoitteesta www.ylasavonseurakunnat.fi/yhteisen-kirkkoneuvoston-poytakirjat.

Lisätietoja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi