Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutisiin pääset seuraavista linkeistä: Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi.


 

Uutislistaukseen

Kirkollisveron nostoa ehdotetaan 0,15 prosenttiyksiköllä

23.9.2015 07.41

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän 2016 tuloveroprosentiksi 1,65 (1,50) prosenttia. Kirkollisvero on pysynyt korottamattomana viimeiset viisi vuotta.


Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,65 %. Tuloveroprosentti on vuosina 2011–2015 ollut 1,50. Kirkollisveroprosentin nostamiseen ei tule lähteä kevein perustein, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa muut keinot talouden tasapainottamiseen ovat vähissä.

Talousarviossa 2015 arvioitiin kirkollisverotulojen vähentyvän vuoden 2014 toteutumisarvioon verrattuna -1,9 prosenttia ja kirkollisverotuloja kertyvän 6.475.000 euroa. Vuosi 2014 toteutui lopulta hieman odotettua heikommin ja päivitetty arvio kirkollisveron muutoksesta vuodelle 2015 on -1,2 prosenttia.

Seurakuntayhtymän vuosien 2011–2014 tilinpäätökset ovat olleet vuotta 2014 lukuun ottamatta alijäämäisiä. Vuoden 2014 tulos oli 103.583 euroa ylijäämäinen satunnaisten tuottojen ansiosta. Vuoden 2015 ennakoitiin talousarviossa olevan noin 310.000 euroa alijäämäinen, mutta alijäämä tulee olemaan talousarvioon tehtyjen menoja lisäävien muutosten ja Metsäpirtin asuntolan purkamisesta aiheutuvan tasearvon kertapoiston vuoksi selvästi suurempi.

Ilman korotusta tulevat vuodet lähes 700 000 alijäämäisiä

Yhteisen kirkkoneuvoston kesäkuussa hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioraamissa lähtökohtana oli vuoden 2015 talousarvion käyttötalousluvut, eikä varsinaista säästötavoitetta asetettu. Tähän päädyttiin siksi, että seurakuntayhtymän alkuvuosina toteutettiin merkittäviä säästöjä ja niitä on jatkossa vaikea saada aikaiseksi heikentämättä samalla toiminnan tasoa. Talousarvioraamin 2016 tuloslaskelmaosiossa kirkollisverojen laskentapohjana oli edelleen tuloveroprosentti 1,50. Talousarvioraamin laatimisvaiheessa kirkollisverotilitysten arvioitiin 2016 vähenevän -1,0 prosenttia ja tuloksen olevan noin 398.000 euroa alijäämäinen. Päivitetyn veroennustekehikon 9/2015 perusteella vuoden 2016 kirkollisverojen kehityksen arvio on heikentynyt ollen -3,0 prosenttia ja sen myötä tulos 535.000 euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuodet 2017–2018 olisivat lähes 700.000 euroa alijäämäisiä.

Säästöt hupenevat hurjaa vauhtia

Vuosien 2016–2018 vuosikatteetkin olisivat jokaisena vuonna negatiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että tuleviin investointeihin ei olisi käytettävissä lainkaan tulorahoitusta. Näin ne pitäisi rahoittaa aikaisemmin kertyneillä säästöillä. Kun otetaan huomioon, että vuosina 2011–2014 investointien tulorahoitus oli 553.000, mutta investoinnit peräti 1.868.000 euroa, on investointeihin käytetty jo vuosina 2011–2014 säästöjä yhteensä 1.315.000 euroa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt pitkään yli 500 jäsenellä vuosittain ja seurakuntayhtymän toiminta-aikana 2011–2014 yhteensä peräti 2.365 jäsenellä tai 6,6 prosentilla. Jäsenmäärän väheneminen todennäköisesti jatkuu edelleen, eikä yhdessä jatkuvan talouden matalasuhdanteen tai mahdollisen hitaan kehittymisen kanssa anna aihetta odottaa kirkollisverotilitysten kasvavan. Tulopohjaa supistaa lisäksi vuodesta 2016 alkaen seurakuntien yhteisövero-osuuden muuttuminen valtion jako-osuudeksi, joka määräytyy kuntien väkiluvun perusteella.

Seurakuntayhtymän taloushallinnosta todetaan, että on vaikea löytää muuta vaihtoehtoa talouden tasapainottamiseen kuin kirkollisveron korottaminen. Kirkollisveron korotus 0,1 prosenttiyksiköllä tarkoittaisi laskennallisesti noin 430.000 euron kirkollisverotilitysten lisäystä vuodessa. Sekään ei kuitenkaan riittäisi kattamaan lähivuosien ennakoituja alijäämiä ja siksi veroprosenttia tulisi nostaa 0,15 prosenttiyksiköllä. Veroprosentilla 1,65 laskennallinen lisäys kirkollisveroon vuonna 2016 olisi noin 647.000 euroa ja tulos raamin mukaisilla käyttötalousluvuilla ylijäämäinen 92.000 euroa.

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, talouspäällikkö Marko Ropponen, 044 7335 230, marko.ropponen@evl.fi

 

Pöytäkirja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 22.9.2015, jossa asia päätettiin, löytyy tarkastuksen jälkeen täältä.