Ajankohtaista 

Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutiset

Seurakuntien uutisia pääset lukemaan seuraavista linkeistä. Siirryt linkeistä seurakuntien sivustolle.

Etsitkö näitä?

Ylä-Savon seurakuntayhtymän uutiset


 

Uutislistaukseen

Vuoden 2017 tilinpäätös reilut 400 000 euroa ylijäämäinen

29.3.2018 08.15

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 27.3.2018. käsittelemään mm. vuoden 2017 tilinpäätöstä ja rippikoulumaksuja vuodelle 2019.  Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Iisaari-hankkeeseen 55.000 euron suuruisen lisämäärärahan.  
 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017 toteutui 401.811,89 euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 481.777 euroa. Odotettua selvästi parempi tilanne johtui kiinteistöjen myynneistä kirjatuista noin 258.000 euron myyntivoitoista, kirkollisverojen noin 198.000 euroa arvioitua suuremmasta kertymästä, kiky-sopimuksesta aiheutuneista noin 116.000 euron menovähennyksistä, laskennallisen lomapalkkavelan noin 71.000 euron vähentymisestä ja muiden käyttötalouden nettomenojen alittumisesta reilulla 200.000 eurolla. 

Vuoden 2017 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen nettosumma oli 5.989.412 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 10,4 % tai 697.999 euroa edellä mainituista syistä johtuen. Lisäksi talousarviomäärärahojen säästymiseen on vaikuttanut kokonaisuudessaan hyvä budjettikuri.

Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut vähenivät 7,7 % ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 53,9 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan vähenivät 6,2 %. Henkilöstökulujen väheneminen selittyy pääosin kikyn vaikutuksesta (lomarahojen 30 % leikkaus ja työnantajamaksujen muutokset), mutta palkkasumma väheni tämän lisäksi noin 50.000 euroa. 

Kirkollisverotilitysten suhteen vuosi 2017 oli kaksijakoinen, kun marraskuulle saakka arvio vuoden 2017 tilitysten kehityksestä oli lähes 5 prosenttia vähenevä. Talousarviossa ennakoitiin vähennykseksi 3,0 %. Kuitenkin 28.11.2017 saatiin kirkkohallitukselta tieto, että helmikuusta 2017 alkaen käytössä ollut seurakuntien verotilitysten jako-osuus 2,88 % on laskettu valtiovarainministeriössä virheellisin laskentaperustein liian pieneksi. Joulukuussa vuotta 2017 koskevaksi jako-osuudeksi oikaistiin 2,98 %, mikä paransi merkittävästi tilannetta ja kirkollisverot vähenivätkin lopulta vain 0,7 % tai 45.824 euroa. 

Investointien bruttomeno oli 196.657 euroa ja suurimpana kohteena Sonkajärven kirkon katon ja ikkunapuitteiden maalaus 108.533 euroa. Investointiin haettiin työn valmistumisen jälkeen kirkkohallituksen rakennusavustusta, jota on laskennallisesti mahdollista saada noin 40 %. Tosin avustushakemukset ovat lisääntyneet ja kirkkohallituksen avustuspäätökset 2017 olivat selvästi laskennallisia määriä pienemmät. 

Vuosi 2017 oli lopulta talouslukujen valossa kohtuullisen hyvä. Tosin vuoteen sisältyi useita tulosta parantavia kertaluonteisia eriä, joita ilman tilanne olisi ollut selvästi heikompi ja tilinpäätös alijäämäinen. Kirkollisverotilitysten osalta voidaan todeta, että ennakkotiedoista näin huomattavasti poikkeava toteutuminen on erittäin epätavallista ja vaikeuttaa taloussuunnittelua. Taseessa on 1.1.2017 aikaisempien tilikausien ylijäämiä 2.166.173 euroa ja vuoden 2017 ylijäämän 401.812 euroa kirjauksen jälkeen 2.567.985 euroa. 

Vuoden 2018 taloustilanne ei näytä niin vaikealta kuin vielä pitkään vuoden 2017 aikana, mutta ei anna aihetta lopettaa talouden säästötoimenpiteitä. Tästä on osoituksena myös talousarviossa 2018 ennakoitu yli 300.000 euron alijäämä. Se näyttää edelleen todennäköiseltä, vaikka kirkollisveroennuste vuodelle 2018 parani selvästi vuoden 2017 lopun ennakoitua paremman toteutumisen perusteella ja kirkkohallitus alensi vuoden 2018 seurakuntamaksua 1 prosenttiyksiköllä. Näiden tulosta parantava vaikutus on noin 300.000 euroa mutta kumoutuu kiinteistöjen sisäilmakorjausten lisämäärärahoihin ja maksettaviin lomarahoihin.

Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle sen ja toimintakertomuksen hyväksymistä.

Rippikoulumaksu vuodelle 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuoden 2019 rippikoulumaksuksi 17,50 euroa/päivä/henkilö ja määritteli, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti. 

Iisaari-hanke
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tilata Iisaaren leirikeskuksen uusien majoitustilojen, saniteettitilojen korjauksen ja ekologisten toimenpiteiden urakan Rapis Oy:ltä hintaan 366.916,00 euroa (sis. alv 24 %). Samana päivänä yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää kohteeseen 55.000 euron suuruisen lisämäärärahan. Kokonaisuudessaan rakentamiskulut ovat n. 412.000 euroa, kun huomioidaan suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Seurakuntayhtymä on hakenut ekologisiin toimenpiteisiin rahoitusta Ylä-Savon Veturi ry:ltä 50.000 euroa. 

Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto


Lisätietoja: Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi