Uutisia

Täältä löydät kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän julkaisemat uutiset. Uutisia löytyy vuodesta 2014 lähtien. Seurakunnat julkaisevat omaa toimintaa koskevat uutiset omilla verkkosivuillaan. 

Seurakuntien uutisiin pääset seuraavista linkeistä: Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi.


 

Uutislistaukseen

Tiivistelmä YKV:n päätöksistä 6.5.2014

16.6.2014 06.12

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui Lapinlahden seurakuntatalolla ti 6.5.2014. Alla tiivistelmä kokouksen päätöksistä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2013 on 124.873,49 euroa alijäämäinen, kun ennakoitu alijäämä talousarviomuutosten ja satunnaisten tuottojen jälkeen olisi ollut 469.321 euroa. Merkittävimpinä tekijöinä ennakoitua parempaan tulokseen olivat odotettua parempi verotulokertymä ja käyttötaloudessa toteutuneet säästöt. Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä oli 741.524 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tietoonsa kirkkoneuvoston päätöksen solmia luonnonsuojelualuetta koskevan sopimuksen Pielavedellä sijaitsevista metsäalueista Suomen valtion (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Kuopio) kanssa. Suojelu koskee yhteensä 59,3 ha:n alueita. Suojelun tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena. Alueella on mm. kielletty metsän hakkaaminen ja puuston vahingoittaminen, selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, pesien vahingoittaminen, ojien kaivaminen, turpeen nostaminen, rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen, tulenteko, moottoriajoneuvolla liikkuminen ym. Sen sijaan mm. marjastus ja hyötysienten kerääminen ja lainmukainen metsästys ovat sallittua. Kiinteistön omistajalle maksetaan korvauksena rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä yhteensä 212.000 euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen muutoksesta vuoden 2014 talousarvioon 50.000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Kangaslammin kappelin ulkokorjaukseen. Perusteluina lisärahalle on, että urakka on laajempi kuin alun perin suunniteltiin. Lisätöitä ovat mm. koko rakennuksen maalaus ja lyijylasi-ikkunoiden alumiiniprofiilien ja pääsisäänkäynnin ulko-oven uusinta. Korjauksen urakoitsijaksi valittiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy:n kokonaisurakkahintaan 82 460,00 €(sis. alv 24 %).

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tietoonsa yhteisen kirkkoneuvoston leirikeskustyöryhmän raportin. Asia päätettiin yksimielisesti antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavasti. Alkuperäinen esitys sisälsi ehdotuksen myydä Karsanlahden, Marjoniemen ja Iisaaren leirikeskukset. Ehdotuksen mukaan jäljelle olisi jäänyt Metsäpirtin, Hirsikankaan ja Väärnin leirikeskukset. Tuomirannan tilanteesta päätetään sen jälkeen, kun testamenttiasia on selvitetty.

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vaalikaudelle 2015–2018 seuraavasti: Iisalmen seurakunta 19, Lapinlahden seurakunta 7, Pielaveden seurakunta 6, Sonkajärven seurakunta 5, Varpaisjärven seurakunta 4. Yhteensä valtuutettuja on 41.

Kokouksen pöytäkirjat löytyy täältä >>

Lisätietoja,

Katariina Bergbacka
hallintojohtaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä
Riistakatu 11 b
74100 Iisalmi
puh. 044-7335 211
katariina.bergbacka@evl.fi