Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 21.3.2023 kokoukseen

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöstä, ja ylistysoikeuksien myöntämistä korjaushankkeisiin, sekä avoimeksi tulevia työpaikkoja seurakuntayhtymässä. 

Esityslistalla on muun muassa:

  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän sijoitus- ja tiliraportti 31.12.2022 
  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022 
  • Ylitysoikeuden myöntäminen Varpaisjärven kirkon korjaus- ja muutostyöhön
  • Ylitysoikeuden myöntäminen Pielaveden kirkon julkisivumaalaukseen 
  • Hankintarajoista ja muista valtuuksista päättäminen
  • Seurakuntamestarin viran ja laitoshuoltajan työsuhteen avaaminen haettavaksi

Yhteisen kirkkoneuvoston esitylista 21.3.2023 kokoukseen (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös 146 500 euroa alijäämäinen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös 2022 oli tuloksen osalta odotusten mukainen, vaikka suuria poikkeamia talousarvioon tulikin. Tilinpäätökseen vaikuttaneet suurimmat ennakoimattomat erät muodostuivat käyttämättä jääneistä määrärahoista, ennakoitua paremmasta kirkollisverokertymästä (61.000 €) ja puunmyyntituottojen ylityksestä (140.000 €).  

Vuoden 2022 tilinpäätöksen tulosta rasitti inflaation aiheuttama kustannusten nousu ja hyvin poikkeuksellinen korkorahastojen arvonalennus, joka oli 262.000 €. 

Vuoden 2022 suurimmat investoinnit olivat Pielaveden kirkon alapohjan korjaus (400.000 €) ja Iisalmen Vanhan hautausmaan kasteluverkoston sekä sähkö ja valaistusjärjestelmän rakentaminen (270.000 €).   

Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintakate oli vuonna 2022 n. 6.486.000 euroa, joka alitti talousarvioon varatun summan noin 3 prosentilla. Kirkollisverotilityksiä kertyi n. 6.975.000 euroa. Asukaslukuun perustuvaa valtionrahoitusta saatiin reilut 807.000 euroa.   

Vuosikate (323.000 €) ei riittänyt kattamaan poistoja, joita kirjattiin yhteensä 494.000 euroa. Rahavarat vähenivät vuoden 2022 aikana 578.000 €. Seurakuntayhtymän taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä vuoden 2022 alijäämän kirjauksen jälkeen jäljellä 2.816.730 euroa.   

Seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2023 ennakoidaan noin 323.000 euron alijäämää.  

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöstä kokouksessaan 21.3.2023. 

Lisätietoja: talouspäällikkö Marko Ropponen, [email protected], 044 7335 230 

15.3.2023 14.25