Uutislistaukseen

Kuulutus ennakkoäänestyksestä Nilakan seurakunnassa

Nilakan seurakunnassa ei järjestetä ennakkoäänestystä oman seurakunnan äänioikeutetuille jäsenille, koska Nilakan seurakunnassa on toimitettu sopuvaalit.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään muiden seurakuntien jäsenille 8.11.–12.11.2022 joka päivä Pielaveden seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi ja Keiteleen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Kirkkotie 1, 72600 Keitele, kello 9.00–18.00. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Nilakan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva
kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 31.10.–12.11.2022, osoite Pappilantie 11, 72400 Pielavesi. 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta nilakanseurakunta.fi  ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Pielavesi 15.9.2022
Nilakan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Varapuheenjohtaja Sirkka Roivainen

2.11.2022 14.18