Uutislistaukseen

Kuulutus ennakkoäänestyksestä Lapinlahden seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään ti 8.11.– la 12.11.2022 joka päivä kello 9.00–18.00 Lapinlahden seurakuntatoimistolla, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti sekä Ke 9.11. klo 17-20 Alapitkän kirkossa, Kirkkotie 1, 71910 Alapitkä.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistosta, Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi, ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi palvelutoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Palvelutoimiston puhelinnumero on 044 7335 202

Lapinlahden seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatoimistossa 16.9.–12.11.2022, osoite Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti. 
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta lapinlahdenseurakunta.fi ja osoitteesta  seurakuntavaalit.fi.

Lapinlahdella 27.10.2022
Lapinlahden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Lauri Jäntti

27.10.2022 07.54