Uutislistaukseen

Kuulutus ennakkoäänestyksestä Sonkajärven seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Sonkajärven seurakunnan seurakuntatalolla (Rutakontie 20 74300 SONKAJÄRVI) kello 9.00–18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa  ennakkoäänestyspaikoissa: 
Sukevan kirjasto (Kallentie 2) 
Ti 8.11.2022 klo 12-18, ke 9.11.2022 klo 9-15 ja to 10.11.2022 klo 12-18. 
Sonkajärven yhtenäiskoulu (Lyseotie 3) 
To 10.11.2022 klo 11.15 – 12.15. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistosta, Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi, ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen ma-pe klo 9-13 lisäksi palvelutoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Palvelutoimiston puhelinnumero on 044 7335 202.


Sonkajärven seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa 31.10.–12.11.2022, osoite Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta sonkajarvenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Sonkajärvi 15.9.2022
Sonkajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Seppo Kainulainen

26.10.2022 09.02