Mistä luottamushenkilöt seurakunnissa päättävät?

Yhteinen kirkkovaltuusto

 • kokoontuu yleensä noin neljä kertaa vuodessa
 • seurakuntayhtymän korkein päättävä elin
 • koostuu 41 eri seurakuntien luottamushenkilöistä
 • päättää kirkollisveroprosentista
 • päättää seurakuntayhtymän talousarviosta. Talousarviossa jaetaan kullekin seurakunnalle määräraha, jonka käytöstä päättää kussakin seurakunnassa seurakuntaneuvosto.
 • vahvistaa tilinpäätöksen
 • päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä
 • valitsee yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokunnat
 • hyväksyy seurakuntayhtymän strategiat
 • Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.
 • Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018 voit kurkata täältä.

Yhteinen kirkkoneuvosto

 • kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 • koostuu 9 jäsenestä sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
 • valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle
 • Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2015-2018 voit kurkata täältä.
 • Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä.
   

Seurakuntaneuvostot 

 • kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 • johtaa seurakunnan toimintaa
 • edistää hengellistä elämää
 • päättää seurakunnan talousarviorahojen käytöstä eli hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • valitsee seurakunnan työntekijät kirkkoherraa lukuun ottamatta
 • antaa lausuntoja kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista
 • päättää seurakunnan toimintaan vuokrattavista tiloista
 • päättää yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan kirkon käytöstä
YouTube-video
#minunkirkkoni