Tilinpäätös 2020

Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui 196 292,54 euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi muutosten jälkeen noin 145 000 euroa. Ennakoitua parempi tilanne johtui koronapandemian vaikutuksesta supistuneen toiminnan käyttämättä jääneistä määrärahoista, pyynmyyntituottojen 60 000 euron ylityksestä ja kirkollisverojen talousarviossa arvioitua 52 000 euroa suuremmasta kertymästä.

Vuosi 2020 oli maaliskuussa alkaneiden koronarajoitusten vuoksi todella poikkeuksellinen. Keväällä ensiarvioiden mukaan yleisen talous- ja työllisyystilanteen ennakoitiin heikkenevän huomattavasti ja talouden suistuvan jopa lamaan. Kirkkohallituksen huhtikuussa antaman arvion mukaan oli syytä varautua pahimmillaan jopa kirkollisverojen 10 prosentin vähentymiseen. Vuoden 2021 talousarvion valmisteluakin viivästytettiin, että pystyttäisiin ennakoimaan vähän paremmin tulevaa. Syksyllä alkoi jo näyttää, että tilanne ei ole kehittymässä läheskään niin huonoksi kuin odotettiin mutta silti kirkollisverojen lopullinen kertymä yllätti positiivisesti.

Verotilityksiin vaikutti merkittävästi parantavasti valtionvarainministeriön keväällä tekemä ylimääräinen positiivinen tarkistus kuntien ja kirkon jako-osuuksiin. Lisäksi joulukuussa kirkon jako-osuus hieman yllättäen kasvoi, kun yleensä joulukuun tarkistuksessa osuus pienenee. Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset vähenivät lopulta 1,1 % tai 72 614 euroa vuoteen 2019 verrattuna, kun talousarviossa ennakoitiin 1,9 % vähennystä.

Valtionrahoitusta seurakuntayhtymälle tilitettiin 764 112 euroa, mikä oli 0,2 % enemmän kuin 2019. Kirkollisverotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä vähentyi vuoteen 2019 verrattuna 1,0 % tai 70 886 euroa. Koko ev.lut. kirkon kirkollisverotilitykset lisääntyivät 1,7 %. Laskennallinen kirkollisvero/ jäsen oli seurakuntayhtymässämme 219 euroa, kun se koko kirkossa oli 241 euroa, eli 9,9 % korkeampi.

Vuosikate oli ylijäämäinen 648 206 euroa ja riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot, joita kirjattiin suunnitelman mukaisesti yhteensä 476 718 euroa.

Investointien bruttokustannus oli 501 078 euroa ja merkittävimmät kohteet olivat

  • Pielaveden kirkko, vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmän uusiminen ja saattolämmityksen asennus; kustannus 122 731 euroa, joka katettiin täysin Kirkkohallituksen avustuksella
  • Iisalmen seurakuntatalo salien lattiapintojen uusiminen, sisäilmakorjaukset ja ulopuolen salaojitukset; kustannus 98 726 euroa ja
  • Iisaaren leirikeskus, uudet laiturit aikaisempien töiden loppuunsaattaminen; kustannus 66 586 euroa.

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen, kun seurakuntien normaali toiminta piti koronarajoitusten vuoksi keskeyttää pitkäksi ajaksi lähes täysin. Jumalanpalvelukset kuitenkin järjestettiin ilman kirkkoväkeä ja striimattiin verkkoon katsottavaksi Striimauksia ei ollut aikaisemmin juurikaan tehty ja siihen nähden niiden järjestäminen pääosin omien työntekijöidemme toimesta oli hyvin sujuvaa.

Toiminnan supistumisesta johtuen määrärahoja jäi käyttämättä ja toimintakate ennakoitua selvästi pienemmäksi. Pelot yleisen taloustilanteen vakavasta heikkenemisestä eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaikka BKT vuonna 2020 supistuikin 2,8 %. Seurakuntien ja kuntien verotilitykset yllättivät lopulta positiivisesti.