Tilinpäätös 2018

Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018 toteutui 175.108 euroa alijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi muutosten jälkeen 478.471 euroa. Ennakoitua selvästi parempi tilanne johtui lähinnä kiinteistöjen myynneistä kirjatuista 118.635 euron myyntivoitoista ja kirkollisverojen noin 165.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmasta kertymästä.

Kirkollisverotilitysten 2018 arvioitiin talousarvion laadintavaiheessa vähenevän 2,5 % tai 161.000 euroa vuoden 2017 arvioidusta määrästä. Vuoden 2017 lopullinen tilitysten määrä oli kuitenkin seurakuntien jako-osuuden korotuksen myötä peräti noin 270.000 euroa odotettua suurempi, mikä vaikutti osaltaan vuoden 2018 arviota korottavasti. Kun alkuperäinen tilitysarvio 2018 oli 6.267.000 euroa, päivittyi se noin 6.500.000 euroon ja tarkentui syksyllä 6.450.000 euroon, mikä olisi ollut 3,7 % vähemmän kuin 2017 lopullinen tilitysmäärä. Talousarvioon muutosta ei kuitenkaan päivitetty.

Kirkollisverotilitysten kertymä oli marraskuulle saakka odotetulla tasolla. Joulukuussa vuoden 2018 jako-osuutta oikaistiin 0,04 %-yksikkoä 2,93 %:in, millä oli merkittävästi vähentävä vaikutus koko vuoden kirkollisverokertymään. Kirkollisverot vähenivät lopulta 4,0 % tai 264.856 euroa.

Yhteisövero-osuuden korvannutta kuntien asukaslukuun perustuvaa valtion rahoitusta seurakuntayhtymälle tilitettiin 788.312 euroa, mikä oli 1,2 % vähemmän kuin 2017.

Kirkollisverotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä laski vuoteen 2017 verrattuna 3,6 % tai 271.050 euroa.

Vuosikate oli ylijäämäinen 250.077 euroa, eikä riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, joita kirjattiin suunnitelman mukaisesti yhteensä 449.990 euroa.

Investointien bruttokustannus oli 608.310 euroa ja merkittävimmät kohteet olivat

  • Iisalmi Iisaaren leirikeskus, majoitustilojen rakentaminen, vielä osin keskeneräinen; kustannus 538.616 euroa.
  • Pielaveden kirkko, flyygelin hankinta; kustannus 24.870 euroa
  • Sonkajärven seurakuntatalo, katon maalaaminen; kustannus 31.633 euroa.

Vuosi 2018 oli lopulta talouslukujen valossa pääosin odotusten mukainen. Tosin useassa kiinteistössä todettujen sisäilmaongelmien korjaukset tulivat selvästi ennakoitua kalliimmiksi ja verrattaessa vuoteen 2017 rakennusten kunnossapitoon liittyvät kustannukset lisääntyivät lähes 250.000 euroa. Toisin kuin edellisenä vuotena tulosta parantavien kertaluonteisten erien vaikutus oli huomattavasti pienempi ja tilinpäätös siksi alijäämäinen.