Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö vuokrattavasta louhintaoikeudesta
 

Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä tarjoaa vuokrattavaksi louhintaoikeuden Iisalmessa olevasta noin 3ha kallioesiintymästä. Tarjous tulee jättää viimeistään perjantaina 24.5.2019  klo 15.00. 

Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä tarjoaa vuokrattavaksi louhintaoikeuden Iisalmessa tilan Pappila Rn:o 18:285 (kiinteistötunnus 140-407-18-285) alueella olevasta kallioesiintymästä. Louhinta-alue on noin 3 ha, joka ilmenee lisätietona olevasta karttaliitteestä.

Hinta louhintaoikeudesta annetaan louhitusta kalliosta € / tn (alv 0%). Maksu suoritetaan jokaisen louhinnan/murskauksen jälkeen.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa, kuinka suureen louheen vuosittaisen ottomäärään, tn / vuosi tarjouksessa sitoudutaan. Tämä määrä on myös vuosittainen minimimaksu vuokraoikeudesta vaikka kallion ottoa ei tapahtuisikaan.

Vuokra-aika on 10 vuotta. Vuokra-aika alkaa silloin, kun vuokraaja on saanut lainvoimaisen maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan murskausta varten.

Vuokrauksen ehdot

Vuokralaiselle kuuluu:
- maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan hankinta. Lupia pitää lähteä hakemaan heti vuokrauspäätöksen jälkeen
- alueen maisemointi ottotoiminnan jälkeen
- vastaa kaikista toiminnan mahdollisesti aiheuttamista haitoista/vahingoista ulkopuolisille tahoille
- maksu maanomistajalle jokaisen louhinta/murskausjakson jälkeen, € / tn, otettujen kalliomäärien mukaisesti. Minimimaksu vuokraoikeudesta vuosittaisen ottositoumuksen mukaisesti.

Vuokranantajalle kuuluu:
- alueen puusto. Tulee poistaa ennen toiminnan aloittamista
- maapohja jää vuokranantajalle vuokra-ajan jälkeen

Tarjous tulee jättää viimeistään perjantaina 24.5.2019  klo 15.00 osoitteeseen ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi tai Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi. Kuoreen merkintä ”Kallioalueen vuokraus”.

Lisätietoja: Ylä-Savon seurakuntayhtymä, kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen p. 040 1825025, ilmo.juutinen@evl.fi
 

Tarjouspyynnön asiakirjat:

Karttaliite