Strategia 2016-2020

Strategiset painopisteet ja tavoitteet 2016–2020

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille 2016–2020

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan ”Kohtaamisen kirkko – toiminnan suunta vuoteen 2020”.

Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin.

Perustehtävä

Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnan hyväksi.
 
Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö.
 
Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautatointa sekä yhteistä viestintää.

Strategiset painopisteet 2016–2020

Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat:

 • nostamme sanoman esiin
 • kohtaaminen koskettaa
 • rakastamme lähimmäistä
 • arvostamme jäsenyyttä

Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat:

 • Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa
 • Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia
 • Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy
 • Kiinteistöjen määrä vähenee
 • Taloudellinen ajattelu vahvistuu
 • Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin
 • Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu.

Strategian on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2015 § 44