Seurakuntavaalit

Suomen evankelis-luterilainen kirkko valitsee uudet päättäjät eli luottamushenkilöt neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan päättäjät paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin sekä seurakuntayhtymissä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2018. 

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto on seurakunnan ylin päätöksentekoelin. Luottamushenkilöiden paikkamäärä riippuu seurakunnan koosta. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Yhteinen kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Seurakuntayhtymien ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Paikat on jaettu jäsenseurakunnille niiden koon mukaan (41 paikkaa). Luottamushenkilöt yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa omalla vaalilla, joten seurakuntavaaleissa toteutetaan kahdet vaalit. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (9 jäsentä + pj ja varapj), jonka varapuheenjohtajan ja jäsenet yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.