Perustiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on viisi evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä ja omaleimaisia yhteisöjä. Näitä ovat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Seurakunnat kuuluvat Kuopion hiippakuntaan. Seurakuntayhtymän seurakuntien lisäksi Vieremä, Rautavaara, Keitele, Pyhäjärvi ja Kiuruvesi muodostavat yhdessä Iisalmen rovastikunnan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on perustettu vuonna 2011, ja sen tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista. Jäseniä on yhteensä  30 396 (31.12.2019). Työntekijöitä on yhteensä noin 90. Kirkollisveroprosentti vuonna 2020 on 1,65 %.

Seurakuntayhtymän palvelualueita ovat hallinto- ja henkilöstö, taloushallinto, kiinteistöjen hoito, leirikeskus- ja ateriapalvelut, hautaustoimi, keskusrekisteripalvelut sekä viestintä.

Seurakunnat vastaavat ja suunnittelevat toimintansa itsenäisesti. Seurakuntien tehtäväalueisiin kuuluvat; jumalanpalveluselämä, sielunhoito, lapsityö, nuorisotyö, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö ja ystävyysseurakuntatoiminta. Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakuntien yhteinen Palvelutoimisto ja keskusrekisteri sijaitsee Iisalmessa. Palvelutoimiston ja keskusrekisterin palvelut ja yhteystiedot näet tästä linkistä. 

Jokaista seurakuntaa johtaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla, jonka 41 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto, jossa on tällä hetkellä 17 jäsentä.

Yhteisen strategian, arvot ja vision vuosille 2016-2020 voit ladata tästä.

Viestintäohjelma 2017-2020 verkkotiivistelmän voit ladata tästä.

Jäsenmäärät

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärät vuonna 2019 (31.12.2018). Vuoden 2018 vertailuluku on kerrottu sulkeissa.

•Iisalmi 16 486 (16 764)
•Lapinlahti 5 122 (5 229)
•Pielavesi 3 578 (3 668)
•Sonkajärvi 3 194 (3 284)
•Varpaisjärvi 2 016 (2 075)

Yhteensä 30 396 (31 020) henkilöä

Jäsenmäärät prosentteina: Iisalmi 54%, Lapinlahti 17%, Pielavesi 12%, Sonkajärvi 11%, Varpaisjärvi 7%.