Perustiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on kuusi evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä ja omaleimaisia yhteisöjä. Näitä ovat Iisalmen, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Seurakunnat kuuluvat Kuopion hiippakuntaan. Seurakuntayhtymän seurakuntien lisäksi Vieremä, Rautavaara ja Kiuruvesi muodostavat yhdessä Iisalmen rovastikunnan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on perustettu vuonna 2011, ja sen tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista. Jäseniä on yhteensä  29 774. Työntekijöitä on yhteensä noin 90. Kirkollisveroprosentti vuonna 2021 on 1,65 %.

Seurakuntayhtymän palvelualueet

Seurakuntayhtymän palvelualueita ovat hallinto- ja henkilöstö, taloushallinto, kiinteistöjen hoito, leirikeskus- ja ateriapalvelut, hautaustoimi, keskusrekisteripalvelut sekä viestintä.

Seurakunnat vastaavat ja suunnittelevat toimintansa itsenäisesti. Seurakuntien tehtäväalueisiin kuuluvat; jumalanpalveluselämä, sielunhoito, lapsityö, nuorisotyö, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö ja ystävyysseurakuntatoiminta. Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakuntien yhteinen Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri sijaitsee Iisalmessa.

Katso tästä Palvelutoimiston ja aluekeskusrekisterin palvelut ja yhteystiedot.

Päätöksenteko

Jokaista seurakuntaa johtaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla, jonka 41 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto, jossa on tällä hetkellä 17 jäsentä.

Lue lisää Ylä-Savon seurakuntayhtymän päätöksenteosta.

Yhteinen strategia, arvot ja visio sekä viestintäohjelma

Yhteinen strategia, arvot ja visio vuosille 2016-2020 (pdf).

Viestintäohjelma 2017-2020 verkkotiivistelmä (pdf).

Jäsenmäärät

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärät vuonna 2020. Vuoden 2019 vertailuluku suluissa.

  • Iisalmi 16 170 (16 486)
  • Keitele 1664
  • Lapinlahti 5 019 (5 122)
  • Pielavesi 3 492 (3 578)
  • Sonkajärvi 3 114 (3 194)
  • Varpaisjärvi 1 979 (2 016)


Yhteensä  31 438 henkilöä

Jäsenmäärä kaavio 

Kuvassa seurakuntien jäsenmäärät piirakkakaaviona esitettynä prosentein. Iisalmi 54%, Keitele 6%, Lapinlahti 17%, Pielavesi 12%, Sonkajärvi 10%, Varpaisjärvi 7%.